NLP Coach (ICF-ACE Level 2)

Mednarodni izobraževalni program NLP Coach je nadgradnja programa NLP Mojster Praktik oz. programa NLP Poslovni Mojster Praktik in udeležencem omogoča, da pridobijo svetovno cenjen in iskan poklic NLP Coach.

NLP Coach je program za tiste posameznike, ki želijo razviti veščine coachinga in svoje znanje prenašati na druge, da bodo le-ti motivirani in sposobni dosegati najvišje rezultate.

Coaching in njegove praktične koristi

Mednarodna coaching zveza (International Coaching Federation - ICF, ZDA) opredeljuje profesionalni coaching kot nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v življenju in poslu. Skozi proces coachinga ljudje poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kvaliteto svojega življenja.

Coaching je interaktiven proces, ki posameznikom in organizacijam pomaga, da se hitreje razvijajo in dosegajo bolj zadovoljive rezultate. Na podlagi coachinga posamezniki/podjetja dosegajo više cilje, so dejavnejši, sprejemajo boljše odločitve in ustvarjalnejše uporabljajo svoje naravne notranje vire in sposobnosti.

Profesionalni coachi so izurjeni, da poslušajo in opazujejo, prilagajajo svoj pristop potrebam posameznikov oziroma podjetij in jim pomagajo odkriti lastne rešitve in strategije.

Vodje, ki obvladajo veščine coachinga, so prepričani, da so njihovi zaposleni ustvarjalni in imajo velik potencial. Zavedajo se, da je delo vodje zagotavljati podporo, da zaposleni razvije svojo ustvarjalnost, veščine in notranje vire, ki jih že ima. Vodja zagotavlja povratne informacije in objektivno perspektivo, zaposleni pa je odgovoren, da doseže rezultate, ki so ekološki oziroma neškodljivi zanj in za podjetje.

Nekatera podjetja najamejo coacha, ko začnejo nov projekt ali novo dejavnost, ko na trg uvajajo nov produkt ali novo storitev, reorganizirajo organizacijsko kulturo, ko so zaposleni pred spremembo poklicne poti, ali želijo znova ovrednotiti življenjske odločitve, ali pa so preprosto pripravljeni uspeti v svojem osebnem in poklicnem življenju. Druga podjetja želijo konstanten stik s coachem in investirajo v razvijanje veščin coachinga svojih vodij.

V podjetjih je coaching znan predvsem kot poslovni coaching. Vodilni imajo svojega osebnega coacha, ki jim pomaga dosegati uspehe v stroki.

NLP Coach in njegove praktične koristi

NLP Coach je program, ki ga predstavljamo kot učinkovito komunikacijsko in motivacijsko orodje za time in podjetja. Posameznike usposabljamo, da si med seboj zastavljajo pozitivna in v prihodnost usmerjena vprašanja. Dobro oblikovana pozitivna vprašanja, v nasprotju s kritičnimi pripombami, lahko pomagajo timu, da ustvari izjemne in trajne spremembe v medsebojnih odnosih, sinergijo in skupinski duh. Posamezniki doživljajo večje zadovoljstvo pri delu, to pa postane manj stresno in učinkovitejše.

Razvoj kompetenc

 • coaching/svetovanje,
 • učinkovita komunikacija,
 • vodenje,
 • timsko delo,
 • sprejemanje odločitev,
 • motivacija in samomotivacija,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • odgovornost do sebe in drugih,
 • pripravljenost za spremembe,
 • ustvarjalnost,
 • upravljanje s seboj,
 • znati se učiti,
 • sistemsko mišljenje,
 • antistres,
 • obvladovanje časa,
 • doseganje ciljev,
 • usmerjenost k rezultatom,

Cilji programa

 • uspešno izvajati coaching v poslovnem in osebnem življenju,
 • postavljati dobra coaching vprašanja,
 • razumeti, zakaj je poslušanje pomembnejše od govorjenja,
 • uporabljati komunikacijske veščine za učinkovit coaching,
 • bolje videti, slišati, občutiti (čutna ostrina),
 • pozitivno motivirati tim na podlagi empatije,
 • ustvarjati skupinski duh s preprostimi sredstvi,
 • učinkovito komunicirati,
 • gledati v prihodnost in ne v preteklost,
 • dovoliti stranki, da "sama" pride do rezultatov,
 • obvladovati osebni odnos s stranko in prepustiti stranki popolno avtonomijo in odgovornost.

Vsebina

 • 1. modul: Proces coachinga in komunikacijske veščine
  Kaj je coaching
  Osnovni koncepti coachinga
  Diagnostična orodja coachinga
 • 2. modul: Razvijanje želenih sposobnosti in navad
  Etika in filozofija coachinga
  Opuščanje nezdravih navad in razvijanje želenih navad
  Učinkovita notranja stanja coacha
  Coaching kot postopen proces
  Pospeševanje delovanja in razvijanje sposobnosti
 • 3. modul: Prepričanja in sprejemanje odločitev
  Romantični odnosi in prepričanja
  Sprememba prepričanj in preokvirjanje
  Prepričanja o coachingu
  Interaktivni coaching
 • 4. modul: Identitetni coaching
  Identiteta: Kdo sem in kdo želim biti
  Razvijanje želene identitete
  Tišina kot coaching orodje
  Motivacija in transformacija (v povezavi z izvajanjem coachinga v organizacijah)
  Oblikovanje kulture coachinga in coaching v praksi (v povezavi z izvajanjem coachinga v organizacijah)
 • 5. modul: Raziskovanje poslanstva
  Poslanstvo: Del česa sem in kam grem
  Resnica in proces coachinga
  Pasti coachinga
  Prisotnost v coachingu in notranja stanja coacha (Odpravljanje ovir, ki mi preprečujejo, da bi bil uspešen kot coach)
  Postati coach (Kako se predstavim kot coach in kako lahko promoviram sebe in coaching)

Potek in izvedba programa

Program obsega 175 ur formalnega izobraževanja ter približno 30 ur samostojnega dela na področju coachinga.

Izobraževanje se izvaja v 5 modulih, ki trajajo vsak po 4 dni. Skupaj 20 dni po 9 pedagoških ur. Posamezni modul potekajo strnjeno - od četrtka do nedelje.

Po končanem izobraževalnem programu udeleženci opravljajo izpit, ki je sestavljen iz praktičnega coachinga in preverjanja teorije.

Kdo vodi program

Dr. Tatjana Dragovič, prof. angleškega jezika in književnosti, doktor izobraževalnih znanosti (Anglija), strokovni izpit, NLP trener, NLP coach, več let delovnih izkušenj (tudi mednarodnih) na področju izobraževanja odraslih (vodenje seminarjev in delavnic s področja vodenja, komuniciranja, coachinga, NLP-ja, timskega dela,…)

in / ali

Mag. Kurt Andersen, magister psihologije, NLP trener, NLP coach, psihoterapevt, več let delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih (seminarji in delavnice s področja vodenja, komuniciranja, coachinga, NLP-ja,…) in poučevanja na različnih visokošolskih ustanovah po Evropi.

Kako do mednarodne licence NLP Coach

Za pridobitev mednarodne licence NLP Coach je potrebno kjerkoli po svetu predhodno uspešno zaključiti mednarodna izobraževalna programa: ... in po zaključenem usposabljanju v programu NLP Coach uspešno opraviti izpit, ki je sestavljen iz praktičnega coachinga in preverjanja teorije.

Mednarodna ICF akreditacija

ICF-ACE Level 2 Program NLP Coach je mednarodno akreditiran s strani Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA).

Mednarodna ICF akreditacija dokazuje najvišji standard kakovosti na področju celostnega usposabljanja coachev in zagotavlja udeležencem programov visoko strokovno usposobljenost, prepoznavnost in kredibilnost na trgu.

Opombe

 • Program je izjemno praktično naravnan, zato so vsa pridobljena znanja in veščine takoj prenosljiva v prakso.
 • Program izvajamo priložnostno, glede na interes udeležencev.
 • Program izvajamo v angleškem ali v slovenskem jeziku.
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga.
 • Med programom oziroma po programu (en mesec) udeležencem nudimo brezplačno svetovanje, ki je lahko na osebni ravni, preko telefona ali e-pošte.
 • Po končanem programu lahko udeleženci opravljajo izpit, ki je sestavljen iz preverjanja teorije in praktičnega dela. Priprava na izpit vključuje dodatnih 5 ur mentoriranja, ki so pogoj za pristop k izpitu. Skupno tako udeleženci opravijo 10 ur mentoriranja. Izpit poteka skladno s standardi mednarodne ICF akreditacije in se opravlja v dveh delih (2 dni). Cena izpita znaša 500 EUR + 22% DDV = 610 EUR (na udeleženca) in vključuje plačilo dodatnih 5 ur mentoriranja.
 • Po zaključenem programu in uspešno opravljenem izpitu, udeleženci pridobijo certifikat, da so opravili akreditirani coaching program Mednarodne coaching zveze (ICF) in pridobili naziv NLP Coach.
 • Po končanem programu se udeleženci lahko vključujejo v coach praktikum, kjer nadgrajujejo in utrjujejo svoje znanje ter izmenjujejo izkušnje. Udeležba v praktikumu je brezplačna.
 • Po končanem programu se udeleženci lahko vključijo v »coaching verigo«, kjer pridobljeno znanje nadgrajujejo in nabirajo nove izkušnje.
 • Več o programu: http://www.centerznanja.si/solazacoache, https://solazacoache.teachable.com.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si