NLP Poslovni Mojster Praktik

Mednarodni izobraževalni program NLP Poslovni Mojster Praktik (NLP Master Business Practitioner) vsebinsko in zahtevnostno nadgrajuje program NLP Poslovni Praktik ali NLP Praktik in udeležencem omogoča, da postanejo eksperti v doseganju najvišjih rezultatov v svojem poslovnem okolju v katerem delujejo.

"Kaj so skrivnosti odličnih? So to tiste razlike, ki delajo razliko? Kaj so oni naredili, da so najboljši … da so ustvarili resnično dodano vrednost … proizvod ali storitev, ki je boljša od drugih."

Takšna in podobna vprašanja se nenehno podijo po glavah sodobnih managerjev in podjetnikov. Konkurenca je namreč iz dneva v dan trša, zato so podjetja in organizacije prisiljena nenehno iskati nove možnosti in vire za oblikovanje svojih konkurenčnih prednosti.

Znano je, da v današnjem času hitrih sprememb in globalizacije, praktično rešitev najpogosteje in največkrat najdemo v "mehkem managementu". To je management odnosov (med zaposlenimi in strankami), učinkovite in prepričljive komunikacije, uspešne predstavitve proizvodov in storitev, ki jih podjetje ponuja trgu, timskega dela in sodelovanja, motivacije in samomotivacije zaposlenih, ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenja,… To področje bi lahko poimenovali tudi področje neskončnih rezerv v podjetju, saj optimalno stanje tu ne obstoja.

Program NLP Poslovni Mojster Praktik je orodje, ki sodobnemu managerju pomaga, da se odlično znajde v svojem podjetniškem in družbenem okolju, da zna voditi ljudi, jih navdušiti in prepričati, da mu kot vodji sledijo, da zna na učinkovit in prepričljiv način sporočiti svoje ideje sodelavcem, strankam, lokalni skupnosti, državnim službam in organom in da mu vse to uspeva čimbolj lahkotno in brez stresa.

Vsak sodobni "genij" v poslu in na delu sledi neštetim posebnim in učinkovitim strategijam, se skozi modeliranje uči od uspešnejših od sebe (ali so to vzori v živo ali ne, je vseeno). V NLP-ju prednjači misel, da, je uspelo enemu posamezniku, lahko uspe tisočim. Vsekakor je vredno poskusiti!

Razvoj kompetenc

 • komunikacija,
 • motivacija in automotivacija,
 • vodenje,
 • prodaja,
 • prodaja zahtevnim strankam,
 • poslovna pogajanja,
 • timsko delo,
 • sprejemanje odločitev,
 • politične odločitve,
 • lobiranje,
 • pripravljenost za spremembe,
 • javno nastopanje,
 • upravljanje s človeškimi viri,
 • svetovanje/coaching,
 • upravljanje s seboj,
 • sistemsko mišljenje,
 • antistres,
 • poučevanje,
 • obvladovanje časa,
 • doseganje ciljev,
 • ...

Cilji

 • Znati uspešno in učinkovito presegati omejitve in težave v poslovnem in osebnem življenju.
 • Znati uporabljati strategije spreminjanja, predstavljanja, modeliranja, ustvarjalnosti, motiviranja.
 • Odkriti in razviti svoje najbolj skrite sposobnosti in zmožnosti.
 • Naučiti se motivirati sebe in druge za ustvarjalno delo.
 • Naučiti se etične uporabe NLP v izobraževanju, svetovanju in poslu.
 • Razviti sposobnosti za uspešno delo v timu in obvladovanje timskih procesov.
 • Znati učinkovito in prepričljivo predstaviti sebe, svoje ideje, podjetje, proizvode, storitve,…
 • Znati načrtovati osebne in skupne cilje ter vizije.
 • Naučiti se novih praktičnih prijemov s področja prepričljive komunikacije.
 • Spoznati kompleksne tehnike spreminjanja in sprememb.
 • Naučiti se bolje "kontrolirati" svoje vedenje.
 • Spoznati bogastvo svojih "nezavednih virov" in jih znati kar najbolje uporabiti.
 • Naučiti se, kako uravnavati svoja notranja stanja, da bi bili vedno v "formi" ne glede na situacijo.
 • Naučiti se uspešno pogajati.
 • Razviti sposobnosti za uspešno oblikovanje svoje prihodnosti, prihodnosti podjetja in prihodnosti drugih.
 • Naučiti se uporabljati besedne spretnosti v neprijetnih situacijah in prepoznati značilnosti širših sistemov (timov, delovnih skupin, organizacij …), v katerih želijo sprožiti spremembe.
 • ...

Koristi od udeležbe

NLP Poslovni Mojster Praktik je nadaljevanje, nadgradnja in poglobitev programa NLP Poslovni Praktik ali NLP Praktik.

Mojster poslovne komunikacije praktično in samostojno usposablja znanje, ki si ga je pridobil v programu in ga aplicira suvereno na sebi, zna ga uporabljati v odnosu z drugimi in ga posredovati drugim. S tem pomaga sodelavcem/nadrejenim/podrejenim, da tudi oni hitreje dosegajo boljše delovne rezultate, dosegajo osebne in poslovne cilje, bolje komunicirajo… in s tem pripomorejo k razvoju in fleksibilnosti celega podjetja/organizacije v katerem delujejo.

Udeleženci se v programu NLP Poslovni Mojster Praktik še posebej usposobijo za uspešno vodenje ljudi, učinkovito medsebojno sodelovanje in spreminjanje ter spodbujanje k učenju.

Vsebina

 • 1. modul: Vizija prihodnosti in osebno mojstrstvo
  Ponovitev nekaterih vsebin iz NLP Poslovnega Praktika, ki so nujno potrebne za delo
  Delo na časovni črti
  Kompleksne tehnike spreminjanja
  Govorica sprememb
  Upravljanje s seboj (Self-Management)
  Razvoj vizij
 • 2. modul: Vrednote in kongurentnost
  Vrednote in sistemi vrednost
  Sistemske zasnove v NLP
  "Aligning the Pyramid"
  Vizualni "squash"
  Razvoj organizacije s pomočjo NLP
  Lastnosti zavesti posameznikov in sistemov po Clairu Gravesu
 • 3. modul: Modeliranje in delo s strategijami
  Delo s strategijami
  Meta programi
  Modeliranje
 • 4. modul: Timsko delo
  Procesi v timu
  Dejavniki uspeha v timu
  Sodelovanje v timu
  Procesi usmerjanja timov
  Modeliranje v timu
  Tim v "živo"
 • 5. modul: Strategije predstavljanja
  Sistem 4-MAT
  Kategorije Satir
  Moč besed
  Vizualizacija in modeliranje
  Sleight of Mouth (SOM)
  Lastna vrednost
 • 6. modul: Strategije ustvarjalnosti in reševanja problemov
  Disneyeva strategija ustvarjalnosti
  Pogovor za reševanje težav (model A.R.S.T.R ali P.U.S.T.E)
  Galerija groznih
  Ustvarjalno reševanje konfliktov
  Učinkovite pogajalske tehnike
  Sistemsko mišljenje

Trajanje

18 dni; 6 modulov po 3 dni ali po dogovoru

Certifikat

Udeleženci po opravljenih obveznostih in izpitu lahko pridobijo mednarodni certifikat Svetovne zveze za NLP (INLPTA, ZDA).

Opombe

 • Po končanem programu in med njim udeležencem brezplačno nudimo tudi individualno svetovanje (coaching).
 • Program je možno nadgraditi z vsebinami programa NLP Coach.
 • Program izvajamo samo po naročilu (za znanega naročnika).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si