Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta www.glottanova.si, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, ipd., ter jih brez izrecne privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam oz. tretjim osebam omogočil, da bi se z njimi seznanili, razen tistim pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo storitve v imenu in za račun Ponudnika (npr. izvajalci IT storitev, računovoski servisi, itd.). Slednje vežejo enake dolžnosti varovanja osebnih podatkov kot vežejo Ponudnika.

Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim spletnim obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na izobraževalni dogodek, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018, zavezan k spoštovanju politike zasebnosti Uporabnika in varovanju njegovih osebnih podatkov. Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov je dostopen na sedežu Ponudnika.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

Kontaktna oseba:
Aleš Stemberger

E: ales@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si