NLP Mojster Praktik

Mednarodni izobraževalni program NLP Mojster Praktik (NLP Master Practitioner) vsebinsko in zahtevnostno nadgrajuje program NLP Praktik in udeležencem omogoča, da postanejo eksperti v doseganju visokih rezultatov tako v zasebnem kot tudi v poslovnem okolju.

V zadnjih 30 letih je to izobraževalni in trening program, ki se ga vsako leto udeležuje na tisoče udeležencev po vsem svetu. Koncepti, orodja, tehnike, in razvojni modeli, ki jih vsebuje, pomagajo posameznikom, da nenehno izboljšujejo kakovost svojega osebnega in poslovnega življenja, in da presežejo omejitve in ovire na svoji življenjski poti. To je program, ki v popolnosti integrira veščine NLP-ja v vsakdanje življenje in delo.

NLP Mojster Praktik in njegove praktične koristi

NLP Mojster Praktik je nadaljevanje, nadgradnja in poglobitev programa NLP Praktik ali NLP Poslovni Praktik.

Praktik uporablja znanja, ki jih je pridobil v programu, suvereno na sebi, Mojster Praktik pa pridobljeno znanje uporablja v odnosu z drugimi in ga posreduje drugim. S tem pomaga tudi drugim subjektom v svoji okolici (sodelavcem, partnerjem,…), da tudi oni hitreje dosegajo boljše rezultate, uresničujejo zastavljene osebne in poslovne cilje, bolje komunicirajo, se prilagajajo spremembam, lažje premoščajo težave,…

Razvoj kompetenc

 • komunikacija,
 • motivacija in automotivacija,
 • vodenje,
 • timsko delo,
 • sprejemanje odločitev,
 • sodelovanje,
 • pripravljenost za spremembe,
 • javno nastopanje,
 • upravljanje s človeškimi viri,
 • svetovanje/coaching,
 • upravljanje s seboj,
 • znati se učiti,
 • sistemsko mišljenje,
 • antistres,
 • obvladovanje časa,
 • doseganje ciljev,

Cilji

 • spremeniti in odpraviti nezaželene in moteče navade in vedenja,
 • učinkovito in suvereno voditi procese pri delu s posamezniki in skupinami,
 • uporabljati govorniške spretnosti v neprijetnih situacijah,
 • prepoznati značilnosti širših sistemov (skupin, organizacij,…), v katerih želimo sprožiti spremembe,
 • uporabljati učinkovite pristope in metode za pripravo in izvedbo predstavitev oz. učnih delavnic,
 • etično uporabljati orodja NLP-ja v izobraževanju in svetovanju,
 • spodbujati in omogočati sodelovanje v skupinah, ki jih vodimo,
 • poglobljeno in "mojstrsko" uporabljati tehnike NLP- ja,
 • ustvarjati svojo prihodnost in vizijo,
 • sodelovati v timu in obvladovati sebe in druge v timu,
 • motivirati sebe in druge za ustvarjalno delo,
 • spoznati skrivnosti mojstrov učinkovite komunikacije, poučevanja in motiviranja,
 • odkriti funkcije možganov, ki podpirajo procese doseganja željenih ciljev in rezultatov,
 • postati bolj čutno občutljiv (senzibilen),
 • znati izkoristiti v večji meri svoje nezavedne vire.

Vsebina

 • 1. modul: Spoznavanje sebe in drugih
  Osvežitev in razširitev vsebin 1. letnika - loščenje programa NLP Praktik
        - cilji
        - prepričanja
        - vrednote
        - kongruentnost
  Meta programi
        - pregled
  Modeliranje
        - uvod
        - elementi modeliranja
        - projekt modeliranja
 • 2. modul: Razvijanje veščine modeliranja
  Modeliranje
        - modeliranje v praksi
        - ključni elementi modeliranja
        - priprava na modeliranje
  Opis procesa modeliranja
        - sedem korakov modeliranja
        - inženiring znanja
        - Sončni model modeliranja
  Oblikovanje strategije modeliranja
        - velikost izseka
        - vsebina in oblika
        - vprašanja za modeliranje
        - preverjanje dokazov
  Primeri modeliranja
        - skupinska naloga modeliranja
 • 3. modul: Delo na časovni črti
  Časovna črta
        - ugotavljanje časovne črte
        - sprememba smeri časovne črte
        - postavljanje cilja v prihodnosti
        - ustvarjanje prihodnosti
        - razvoj vizije
  Tehnike spreminjanja
        - ugotavljanje koreninskega vzrok
        - opuščanje negativnega čustva
        - ponovni vtis
        - model S.C.O.R.E.
  Prepričanja
        - nasprotujoča in zarotniška prepričanja
        - odpravljanje omejujočih prepričanj
 • 4. modul: Oblikovanje tima in timsko sodelovanje
  Podmodalnosti
        - kako shranjujemo naše izkušnje
        - sinestezija – ustvarjanje mentalnih vzorcev izbire
  4 MAT sistem
        - učni tipi po Davidu Kolbu
        - posredovanje informacij po sistemu 4MAT
  Hipnotični jezikovni vzorci
        - zgodovina hipnoze
        - Miltonov model jezika
        - tehnike za poglabljanje transa
  Evolucijske stopnje po Gravesu
        - lastnosti zavesti posameznikov in sistemov
        - 8 ravni sistema vrednot
        - razvoj organizacije
  Timsko delo
        - značilnosti močnih timov
        - upravljanje tima
        - kako dober je vaš tim
        - sodelovanje in konflikti
 • 5. modul: Razvijanje in krepitev lastne kongruentnosti
  Moč besed
        - magija besed
        - primeri magije besed
  Vloge v komunikaciji
        - samozavest in komunikacija
        - vloge v komuniakaciji po Virginii Satir
        - ravnanje s težavnimi udeleženci
  Kongruentnost
        - načini doseganja kongruentnosti
        - načini doseganja ravnovesja v življenju
        - razvijanje prožnosti
  Tehnike spreminjanja
        - vizualni squash
  Samoorganiziranost skupine
        - vaje

Potek in izvedba

Program obsega 170 ur formalnega izobraževanja ter približno 30 ur samostojnega dela na področju timskega dela, oblikovanja strategij in modeliranja.

Izobraževanje se izvaja v 5 modulih, ki trajajo vsak po 4 dni. Skupaj 20 dni po 9 pedagoških ur. Posamezni modul potekajo strnjeno - od četrtka do nedelje ali po dogovoru.

Šolnina

Program izvajamo po naročilu za zaključene skupine. Za ponudbo nas kontaktirajte.

Kdo vodi program

Dr. Tatjana Dragovič, doktor izobraževalnih znanosti (Anglija), ADEC® trener na mednarodni ravni, licenčni NLP trener inštituta The Society of NLP™, San Francisco in dr. Richarda Bandlerja z licenco International NLP, Florida, USA. Nosilka certifikata NLP Coach™ (International Teaching Seminar, London, Anglija). Profesorica angleškega jezika, več kot dvajset let izkušenj pri poučevanju mladine in odraslih. Kot izjemen motivator in coach zna spodbujati svoje udeležence, da dosežejo rezultate za katere so bili vedno prepričani, da so jim nedosegljivi.

in / ali

Mag. Bernarda Potočnik, prof. angleškega jezika, ADEC® trener na mednarodni ravni, NLP Coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF), licenčni trener celostne metode učenja in poučevanja Globalno učenje®, mednarodni NLP Trener (licence INLPTA, DVNLP, IANLP), Je specialistka za programe NLP-ja, osebni, karierni, poslovni, izobraževalni in učni coaching, programe izobraževanja izobraževalcev, mentorstva, kombinirane programe angleškega jezika in komuniciranja, osebne rasti, programe za prenos znanja, veščin in kompetenc pri razvoju osebnih in poslovnih virov ter potencialov zaposlenih v podjetjih. Opravljeno strokovno usposabljanje Advanced Language and Methodology Norwich Institute of Language Education, Dublin.

Pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA

 1. Pisno preverjanje znanja
 2. Praktično preverjanje znanja
        - predstavitev pred skupino
        - timska priprava naloge
 3. Projekt (timska naloga oz. izdelek z zagovorom)

Opombe

 • Program je namenjen vsem tistim, ki so uspešno zaključili mednarodni izobraževalni program NLP Practitioner (NLP Praktik) ali program NLP Business Practitioner (NLP Poslovni Praktik) kjerkoli po svetu.
 • Program je izjemno praktično naravnan, zato so vsa pridobljena znanja in veščine takoj prenosljiva v prakso.
 • Program je možno nadgraditi s programi NLP Coach.
 • Med programom in dodaten mesec dni po končanem programu udeležencem brezplačno nudimo svetovanje / coaching (osebno, preko e-pošte ali po telefonu).
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • V šolnino ni vključen strošek pridobitve mednarodnega certifikata INLPTA (20 €).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si