NLP Poslovni Praktik

NLP Poslovni Praktik (NLP Business Practitioner) je mednarodni izobraževalni program, ki je namenjen managerjem, podjetnikom, lastnikom podjetij, direktorjem, vsem vodilnim in vodstvenim delavcem ter vsem, ki bi radi izboljšali in nadgradili svoje komunikacijske, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Program je še posebej namenjen tistim organizacijam in posameznikom, ki se zavedajo, da se z razvojem in vlaganjem v človeške vire dosegajo najboljši, največji in najvišji rezultati.

Program modularne delavnice nas popelje skozi napreden program učenja in razvoja veščin in k vsem potrebnim prednostim, ki jih potrebujete v sodobnem poslu. Teme kot so: Kako mislim jaz in kako mislijo drugi, Razvoj timskega duha in oblikovanje timov, Povečanje prodaje, Pripravljeni na spremembe, Učinkovita komunikacija, Sistemsko mišljenje, Vplivni jezik, Pogajalske veščine, Vodenje sestankov in konferenc, Motiviranje sebe in drugih, Uravnovešenje osebne in poslovne sfere, Upravljanje s stresom, Obvladovanje časa, Učinkovito reševanje problemov in konfliktov, Prepričljiva prezentacija proizvodov in storitev, Znati izraziti in povečati svoje poklicne in osebne sposobnosti, Sprejemanje odločitev, Coaching in svetovalne tehnike v poslu, Oblikovanje ciljev,…, so garancija, da je program sofisticiran, kompleksen ter široko in praktično uporaben, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem okolju, v katerem deluje posameznik.

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motivacija,
 • vodenje,
 • voditeljstvo,
 • spoznavanje sebe in drugih,
 • upravljanje s čustvi,
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • upravljanje s stresom,
 • timsko delo,
 • strateško mišljenje,
 • odločanje,
 • delegiranje,
 • upravljanje s spremembami,
 • reševanje problemov,
 • upravljanje s konflikti.

Koristi od udeležbe

 • napredek organizacije, oddelka, posameznika,
 • izboljšanje komunikacije v organizaciji in izven nje,
 • razvoj timskega duha v oddelku ali organizaciji,
 • oblikovanje učinkovitih in uspešnih delovnih timov,
 • izboljšanje kvalitete odnosov s strankami, sodelavci,…,
 • motivirani sodelavci,
 • hitrejše sprejemanje odločitev (pri kupcih in sodelavcih),
 • več pravih odločitev,
 • boljše predvidevanje in napovedovanje trendov, ki jih prinaša prihodnost,
 • učinkovito vodenje sestankov in prezentacij,
 • boljša/večja prodaja,
 • znati razviti »customer service« znotraj organizacije,
 • znati učinkovito in hitro reševati probleme in konflikte v organizaciji,
 • znati izbirati najboljši kader,
 • znati izdelovati bolj učinkovit oglasni material,
 • boljša delavna in ustvarjalna klima,
 • doseganje visokega nivoja organizacijske kulture, razvoj sistemskega misljenja.

Cilji

 • Komunikacija: Udeleženci se naučijo, kako učinkovito in samozavestno komunicirati z drugimi, izboljšajo svoje zaznavne sposobnosti za pridobitev pomembnih informacij o sebi in drugih, razumejo, kako ustvarimo dober stik ter kako uporabljati konkretne in splošne jezikovne vzorce, ki zvišujejo vpliv in razumevanje.
 • Motivacija: Udeleženci se naučijo praktičnih pristopov k spremembi reakcij, čustvenih odzivov in vedenja (da bi se ustvarila prava motivacijska energija), oblikovati in testirati osebne in poslovne cilje in odkriti, kakšen je občutek prave motivacije.
 • Odličnost: NLP temelji na modelih odličnosti. Z učinkovito komunikacijo in veščinami motivacije udeleženci razumejo, kako ustvariti učinkovite spremembe v prepričanjih, vrednotah in veščinah vedenja.
 • Osebna učinkovitost: Z osredinjanjem na individualni osebnostni razvoj, bodo udeleženci razvili sposobnost usmerjanja svojega življenja na cilje, ki jih resnično želijo doseči v življenju in bodo sposobni odkriti vedenje, ki ovira njihovo učinkovitost.
 • Ustvarjalne tehnike sprememb: Ker naša prepričanja vodijo naše vedenje, bodo udeleženci znali prepoznati prepričanja o sebi in o svetu, ki jih obdaja.
 • Strategije uspeha: Med uporabljanjem različnih tehnik in veščin učinkovite komunikacije bodo udeleženci odkrili napredne tehnike, ki se navezujejo na strategije, ki uravnavajo vedenje.

Vsebina

Program izobraževanja je razdeljen na štiri pomembnejše sklope, in sicer gre za:
 • Razvijanje veščin upravljanja s seboj in s svojimi notranjimi stanji in viri (kongruentnost, zavedanje…).
 • Razvijanje sposobnosti dobrega stika z drugimi (različni vidiki, stili mišljenja, veščine pogajanj, moč besed in razuma, kanali zaznavanja, mišljenja in komuniciranja, jezik preciznosti in fleksibilnosti…).
 • Razvijanje sposobnosti strateškega mišljenja (oblikovanje vizije, izbor primernih strategij, določitev in oblikovanje cilje…).
 • Razvijanje sistemskega mišljenja (konkretne značilnosti komunikacije na delovnem mestu, postavitev našega dela v širši kontekst, pregled organizacijske strukture ter notranjih kanalov komunikacije…).
Modularna striktura programa pa je sledeča:
 • 1. modul: Veščine upravljanja s seboj in s svojimi notranjimi stanji in viri
  »Kdo, kaj in zakaj«
  Zakaj smo tu
  Ravnanje z ljudmi
  Vplivna govorica telesa
  Kako pravzaprav delamo to, kar delamo
  Kako se odločamo
  Kaj ljudje od nas želijo
  Vodenje sestankov za današnji čas
  Značilnosti vašega poklica in dela
 • 2. modul: Veščine komunikacije z drugimi (1)
  Jezik in posel
  Delo z vprašanji
  Jezik metafor za reševanje vsakdanjih težav v poslu
  Jezik vodenja
  O motivaciji in poslu
 • 3. modul: Veščine komunikacije z drugimi (2)
  Stili mišljenja
  Razlike med ljudmi premikajo svet
  Vse, kar bi morali vedeti o času in upravljanju z njim
  Hierarhija pomembnost
 • 4. modul: Veščine komunikacije z drugimi (3)
  Komunikacijski stili
  Razmišljanje v slikah, zvokih in čustvih
  Oblikovanje in doseganje ciljev
  Odkrivanje, kje smo in kam gremo
 • 5. modul: Veščine strateškega mišljenja
  Motivacija v poslu
  Kaj motivira zaposlene
  Prepričanja v poslu
  Upravljanje s konflikti in veščine pogajanj
  Kako pomagati drugim, da pridejo do lastnih rešitev

 • 5. modul: Veščine sistemskega mišljenja
  Pestrost organizacijskih sprememb
  Razumevanje vrednostnih temeljev v poslu
  Spreminjanje časa in spreminjanje mišljenja
  Svetovalne in coaching veščine
  Predvidevanje prihodnosti

Trajanje

18 dni; 6 modulov po 3 dni ali po dogovoru

Certifikat

Udeleženci po opravljenih obveznostih in izpitu lahko pridobijo mednarodni certifikat Svetovne zveze za NLP (INLPTA, ZDA).

Opombe


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si