Poslanstvo in vizija

Glotta Nova je zasebni mednarodni izobraževalni trening center za odrasle. Dejavnost podjetja je izobraževanje in usposabljanje z visoko dodano vrednostjo lastnega znanja in inovativnosti. Poslanstvo in vizija podjetja odražata usmerjenost k odličnosti in vodilni vlogi podjetja pri razvoju komunikacijskih in drugih kompetenc.

Strateški cilji Glotta Nove so prepoznani kot:
 • usmeritev v programske sheme v celostne izobraževalne rešitve za podjetja in organizacije,
 • prilagodljivost in individualnost izobraževalnih programov potrebam naročnikov,
 • razvoj različnih oblik sistemske obdelave znanja, veščin, spretnosti in kompetenc,
 • internacionalizacija izobraževalnih programov in redno vključevanje v mednarodne projekte,
 • najvišja kakovost izvedbe izobraževalnih programov,
 • krojenje izobraževalnih trendov.
Perspektive nadaljnjega razvoja podjetja so odvisne od stalnega izboljševanja moči podjetja, njegovega sistema poslovanja, procesov in storitev. Ob tem je ključna tudi vloga intelektualnega kapitala, ki v celotni vrednosti in moči podjetja predstavlja večinski delež. Tudi ukrepi izboljševanja na osnovi rezultatov analize intelektualnega kapitala so usmerjeni v jačanje vseh najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na moč podjetja.

Poslanstvo

Uresničevanje strateških ciljev je vezano na spoštovanje našega poslanstva, - da posameznikom in podjetjem omogočimo, da dosežejo poslovno in osebno odličnost ter naših vrednot:
 • znanje,
 • profesionalnost in strokovnost,
 • kakovost,
 • ustvarjalnost,
 • prenosljivost znanja v prakso,
 • prožnost in prilagodljivost,
 • drznost in izvirnost,
 • osebni pristop.

Vizija

Naša vizija je postati vodilna slovenska izobraževalno svetovalna institucija za razvoj komunikacijskih in drugih kompetenc ter prepoznavna in cenjena organizacija za izobraževanje odraslih v evropskem prostoru.

 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si