Posebnosti našega načina izobraževanja

 • Vse programe izobraževanja izvajamo v obliki dinamičnih seminarjev/delavnic,
 • Seminarji/delavnice so izjemno praktično naravnani in vsa naučena znanja so takoj prenosljiva v prakso,
 • Večino programov, ki jih izvajamo, je možno dodatno prilagoditi specifičnim željam, potrebam in pričakovanjem naročnika in različnim ciljnim skupinam,
 • Izobraževalne programe vodijo domači in v tujini šolani strokovnjaki, ki imajo bogate podjetniške in predavateljske izkušnje,
 • Udeležencem izobraževanj med samim izobraževanjem in še en mesec po njem nudimo brezplačen coaching,
 • Nekateri daljši programi izobraževanja in usposabljanja vključujejo tudi e-učilnice,
 • Pri izvedbi izobraževalnih programov uporabljamo lastno in mednarodno zaščiteno metodo dela Globalno učenje® (Global Learning®). Gre za izjemno aktivno in učinkovito metodo dela, ki omogoča sodelovanje udeležencev in izkušenjsko učenje. Prezentacije, diskusije, pogovori v skupinah, vaje, igre vlog, individualno delo in delo v parih, analiza primerov iz prakse, coaching, najsodobnejše metode, orodja in moderatorske tehnike, najnovejša dognanja s področja možganske pedagogike,... omogočajo udeležencem pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc na zelo sinergetičen in »zabaven« način,
 • Vsi izobraževalni programi so oblikovani kot »skupki« interaktivnih treningov, pri katerih udeleženci trenirajo veščine, ki jih pri svojem delu potrebujejo. Skupine so majhne, do največ 16 udeležencev.
 • Vse programe izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo, lahko glede na potrebe naročnikov in predznanje udeležencev dodatno ustrezno prilagodimo,
 • Nekatere izobraževalne programe (ti. Out-Door programi) izvajamo izven formalnega okolja, oziroma lahko tudi kot kombinacijo In-Door - Out-Door.
 • Za naše naročnike izvajamo raziskave o izobraževalnih potrebah v podjetju, ali opravljamo druge raziskovalno-izobraževalne storitve (merimo evalvacijske učinke posameznih izobraževanj po izobraževanju, opravljamo meritve klime v podjetju ali delih podjetja, opravljamo meritve intelektualnega kapitala v podjetju, izdelujemo osebne ozobraževalne, kompetenčne in karierne načrte, vodimo različne vrste moderatorskih procesov,…),
 • Za znanega naročnika izvajamo vse programe, ki se ne nahajajo v našem Katalogu izobraževalnih programov, vse programe ustrezno prilagodimo (časovno ali vsebinsko) ali po potrebi pripravimo povsem nove programe,
 • Za naše naročnike pripravljamo razne vrste organiziranih dogodkov: poslovne konference, Out-Door dneve in dogodke, raziskave s pomočjo fokusnih skupin in Odprtega prostora,
 • Vse izobraževalne programe izvajamo tudi v obliki individualnih treningov,

 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si