Kakovost

Kakovost storitev je osnovni pogoj za uspešno poslovanje Glotta Nove. Ni nekaj izjemnega in posebnega, saj je sestavni del vsakega "opravila", vsakega zaposlenega in celotnega procesa izobraževanja in usposabljanja.

Potreba po kakovosti je prisotna v vsakem delovnem procesu, ki sestavlja našo dejavnost. Le tako lahko Glotta Nova deluje kot zaključena celota. Deluje kakovostno!

Kakovost v Glotta Novi temelji na dolgoletnih izkušnjah, znanju in osebnem prizadevanju vseh zaposlenih za dosledno izpolnjevanje zahtev in pričakovanj strank, naročnikov, udeležencev in poslovnih partnerjev: izpeljavo kakovostnih, celostnih, skladnih in zanesljivih izobraževalnih storitev.

V Glotta Novi imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, s pomočjo katerega usmerjamo vse delovne procese ter zagotavljamo kakovostne izobraževalne storitve. Sistem vodenja kakovosti nam hkrati omogoča, da s korektivnimi ukrepi učinkovito odpravljamo nastale napake, s preventivnimi pa preprečujemo nastajanje novih. Prizadevamo si, da bi bil vsaka nova storitev boljša od predhodne. Nenehno izboljševanje storitev, projektov, procesov in sistema vodenja kakovosti je naša zaveza našim strankam. Ker se zavedamo, da je vsako stvar mogoče izboljšati, uveljavljamo sodobne principe celovitega vodenja kakovosti in si prizadevamo za odlično poslovanje.

Vsako utemeljeno reklamacijo in pritožbo razumemo kot dragoceno sporočilo, kot priložnost za izboljšavo, kot vzpodbudo za še boljše delo ter kot priložnost za ohranitev in utrditev zaupanja.

Skrb za kakovost je naloga vsakega zaposlenega /sodelavca, saj je vsak zaposleni/sodelavec v celoti odgovoren za kakovost opravljenega dela in odgovornosti za kakovost svojega dela nikoli ne prenaša na druge.

Posebno skrb posvečamo zaposlenim/sodelavcem, njihovemu strokovnemu razvoju, ter njihovi moralni in materialni motivaciji. Negujemo kakovost notranjih odnosov ter zagotavljamo pogoje vzpodbudnega delovnega okolja.

Da bi omogočili večjo in sistematičnejšo skrb za kakovost smo ustanovili skupino za kakovost, ki jo sestavljajo: Bernarda Potočnik, vodja skupine, Jelica Pegan Stemberger, pomočnica vodje skupine in Karmen Šemrl, članica. Pridobili smo sledeče izkaze in standarde odličnosti poslovnega nastopanja:

Zlata bonitetna odličnost - Dun & Bradstreet

Bisnode Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike, nas je v letu 2023 uvrstil med najboljše pravne subjekte v Sloveniji s platinsto bonitetno odličnostjo AAA (podjetja, ki po novem failure score modelu zlati razred AAA dosegajo tri leta zapored) oz. med 2,7% tistih najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščamo v ta najvišji bonitetni razred.

V naši primarni dejavnosti (P 85.590) je v Sloveniji registriranih skupaj 3.306 podjetij, od tega nas je samo 20, oziroma le 0,6% takšnih, ki dosegamo najvišje mednarodne standarde platinaste bonitetne odličnosti.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost AAA, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Certifikat je mednarodno priznan ter ima večletno tradicijo v številnih državah širom Evrope. Certifikat smo prvič pridobili leta 2013 in ga potrdili tudi v naslednjih letih.

[ Certifikat ]

Excellent SME - Gospodarska zbornica Slovenije

Excellent SME Smo del elite tistih slovenskih podjetij, ki ga odlikuje certifikat Excellent SME oz. Odlično malo oz. srednje podjetje. Certifikat podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z mednarodno bonitetno hišo Coface tistim izbranim podjetjem, ki so ne glede na spreminjajoče se razmere na trgu sposobna nemoteno poslovati in pri tem dosegati odlične poslovne rezultate.

V zaostrenih gospodarskih razmerah se tveganja za potrošnike in v poslovanju med podjetji močno povečujejo. Ravno zato sta v teh razmerah zaupanje in kredibilna informacija o dobrem stanju in dobrih poslovnih navadah podjetja, ki jo izkazuje certifikat Excellent SME, za vsakega kupca še toliko bolj pomembni. Certifikat smo prvič pridobili leta 2013 in ga potrdili tudi v naslednjih letih.

Investors in People - Vlagatelji v ljudi

IIP "Odličnost na področju človeških virov je odličnost na področju storitev!"
To spoznanje nas vzpodbudilo, da smo se odločili, da pridobimo standard kakovosti Investors in People Investors in People je standard kakovosti, ki je v mednarodnem prostoru izjemno cenjen. Pridobili smo ga leta 2004.

Nekaj značilnosti podjetja, ki ima standard Vlagatelji v ljudi:
  • Podjetje, ki je usklajeno s standardom, ima jasno vizijo in izoblikovane razvojne cilje, tako da lahko v skladu z njimi načrtuje dejavnosti za zadovoljevanje svojih potreb, potreb svojih strank in potreb vsakega zaposlenega posameznika.
  • Podjetje je orientirano k razvoju svojih zaposlenih in nenehnemu vrednotenju lastnih virov za razvoj.
  • Konkurenčna prednost podjetij je v kompetencah in intelektualnem kapitalu zaposlenih.
  • Uspeh podjetja bazira na intelektualnem kapitalu: na znanju, entuziazmu in motivaciji zaposlenih.
  • Na trgu preživijo samo tista podjetja, ki vlagajo v nenehno izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.
  • Podjetje se lahko razvija samo toliko, kolikor se razvijajo njegovi zaposleni.

POKI - Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje

POKIInvestors in People je splošen standard kakovosti in je premalo usmerjen v konkretno kakovost izobraževalnih storitev. Poki je standard kakovosti, ki le tega dopoljnjuje in kakovost v izobraževalni organizaciji obravnava celostno in dokončno. Zato smo se v letu 2005 vključili v nacionalni razvojni projekt POKI. Razvojni projekt koordinira Andragoški center Slovenije (ACS).

POKI je model za presojanje in razvijanja kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih. Skozenj, s pomočjo različnih kazalnikov, presojamo kakovost našega dela v izobraževalnem procesu (izobraževalni proces, organizacija, metode dela, delo trenerjev, poprodajne storitve itd.), merimo zadovoljstvo izobraževalnih trenerjev in udeležencev izobraževanja odraslih, poglobili pa smo tudi naše sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji.

POKI cilj je zagotoviti kakovostno izobraževanje odraslim v skladu z najsodobnejšimi andragoškimi standardi, vzpodbujati individualno in skupinsko učenje, dolgoročno partnerstvo med našim centrom in podjetji, s katerimi sodelujemo, timski pristop pri delu in razvijati odlične medsebojne odnose med udeleženci izobraževanja, izobraževalnimi trenerji, zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji.

---
Kakovost je naša konkurenčna prednost, zato ji v procesu "življenja" podjetja dajemo tako v veliko pomembnost in mesto!

 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si