Mednarodna akreditacija izobraževalnih programov Coach in NLP Coach

Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je za izvedbo celostnega coaching usposabljanja Coach oz. NLP Coach leta 2012 pridobila akreditacijo Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA).

Oba programa sta akreditiran kot ICF – Accredited Coaching Education Level 2. Obsegata 175 ur (233 pedagoških ur). Program Coach vse od pridobitve akreditacije redno izvajamo vsako leto, program NLP Coach pa priložnostno, glede na interes udeležencev.
 
ICF-ACE Level 2 ICF akreditacija dokazuje najvišji standard kakovosti na področju usposabljanja coachev in zagotavlja udeležencem programov visoko strokovno usposobljenost in konkurenčno prednost. [Certificate of Accreditation]

Od leta 2012, ko smo akreditacijo prejeli, ICF vsako leto dvakrat preverja, kako sledimo pogojem akreditacije, kako kakovostno je naše delo ter ali naši udeleženci dosegajo zahtevano raven razvitosti coaching kompetenc.

Zakaj izbrati program, akreditiran pri Mednarodni coaching zvezi (ICF)

Mednarodna coaching zveza (ICF), ki ima 42,617 članov v 147 državah (april 2021), je vodilna, globalno priznana organizacija, ki združuje coache po vsem svetu. S svojim delovanjem si prizadeva za uveljavljanje visokih etičnih in strokovnih standardov coachinga ter za zaščito integritete dejavnosti, zato ji coachi po vsem svetu priznavajo vodilno vlogo v panogi. Svojo izpostavo ima ICF tudi v Sloveniji (ICF Slovenia Charter Chapter).

Profesionalni coaching je dejavnost, ki je v velikem razcvetu po vsem svetu, prav tako pa tudi ponudba različnih izobraževalnih programov za coache. Izobraževalni programi, ki so akreditirani s strani Mednarodne coaching zveze (ICF), udeležencem teh programov zagotavljajo visoko strokovno usposobljenost, prepoznavnost in kredibilnost na trgu, ki je hkrati konkurenčna prednost. Mednarodna akreditacija pomeni začetek usposabljanja, ki vključuje pridobitev temeljnih veščin in kompetenc coacha, kot jih opredeljuje ICF, prav tako pa zagotavlja razvojno naravnanost programov skladno z najsodobnejšimi dosežki stroke. Pri izvedbi akreditiranega coaching programa smo izvajalci v celoti zavezani tudi k spoštovanju etičnega kodeksa Mednarodne coaching zveze.

V elitno družbo mednarodno akreditiranih coaching programov (ACTP) sodita tudi temeljna programa usposabljanja za coache Coach oz. NLP Coach, ki ju Glotta Nova izvaja že vrsto let. Akreditacija udeležencem programa omogoča vstop v široko mrežo profesionalnih coachev, ki jih odlikuje poklicna odličnost.

Zaključeni akreditirani coaching program udeležencem omogoča, da se lahko (ob upoštevanju drugih pogojev, več spodaj) osebno certificirajo pri ICF kot Pridruženi certificirani coach (Associate Certified Coach, ACC) ali Profesionalni certificirani coach (Professional Certified Coach, PCC).

Kakšna je razlika med različnimi akreditacijami pri ICF (Level 2, Level 1 in CCE)?

1. Level 2 (Accredited Coaching Education)
 • So celostni programi, dolgi vsaj 125 ur (naš je dolg 175 ur), ki coache popolnoma usposobijo za izvajanje coachinga ob upoštevanju temeljnega modela kompetence coacha in etičnega kodeksa ICF.
 • So neke vrste »all inclusive«, saj vsebujejo vse, kar potrebujete za osebno certificiranje pri ICF: usposabljanje o kompetencah in etičnem kodeksu, druge relevantne vsebine in znanja, mentorstvo ter preverjanje zadostne razvitosti kompetenc (praktični izpit – izvajanje coachinga).
 • Postopek osebnega certificiranja po končanem Level 2 programu je tako enostavnejši, hitrejši in cenejši.
 • Za naziva ACC in PCC priložite potrdilo o opravljenem Level 2 usposabljanju, zberete 100 (ACC) oz. 500 (PCC) celih ur coachinga ter opravite »Coach Knowledge Assesment – teoretični online test, ki se opravlja samo enkrat in ga ni treba ponovno opravljati, ko iz ACC preidete na PCC.
 • Postopek za MCC (2500 ur) je nekoliko drugačen, saj tega naziva ni mogoče pridobiti brez dodatnega evalviranja coaching sposobnosti (pokrije pa Level 2 velik del potrebnih 200 ur usposabljanja).

2. Level 1 (Accredited Coaching Education)

 • Programi, dolgi vsaj 30 ur in so lahko tudi del daljšega usposabljanja, vendar so akreditirane samo ure, ki se neposredno dotikajo kompetenc coacha in etičnega kodeksa.
 • So neke vrste »al la carte«, ki udeležence popolnoma ali pa le delno usposobijo za izvajanje coachinga.
 • Postopek osebnega certificiranja po končanem Level 1 programu je nato daljši, dražji in traja dlje.
 • Za naziva ACC in PCC priložite potrdilo o opravljenem Level 1 usposabljanju, zberete 100 (ACC) oz. 500 (PCC) celih ur coachinga, opravite »Coach Knowledge Assesment (teoretični online test), opravite 10 ur mentorstva z mentor coachem, v ocenjevanje pošljete 1 posnetek (ACC) oz. 2 posnetka (PCC) svojega coachinga (ki morata izkazovati zadostno raven razvitosti kompetenc).

3. CCE (Continuing Coaching Education)

 • Krajši ali daljši programi (od 1 ure dalje, lahko tudi več deset ur), ki so namenjeni nenehnemu izpopolnjevanju že usposobljenih coachev za lastno profesionalno rast in obnovitev nazivov ACC, PCC in MCC.
 • Postopek osebnega certificiranja samo s CCE programi ni mogoč brez dodatnega obsežnega preverjanja razvitosti kompetenc oz. lahko, če končate neakreditirane programe in posamezne CCE programe za osebni naziv pri ICF zaprosite po t. i. portfolio poti.

Več o nazivih ACC, PCC in MCC, pogojih in postopku pridobitve

Zaključeni akreditirani coaching program udeležencem omogoča, da pridobijo individualno ICF akreditacijo za nazive Pridruženi certificirani coach (Associate Certified Coach, ACC), Profesionalni certificirani coach (Professional Certified Coach, PCC) ali Mojster certificirani coach (Master Certified Coach, MCC), kar pomeni, da jim za pridobitev naziva ob upoštevanju ostalih pogojev ni potrebno dodatno opravljati mentorstva in postopka evalviranja razvitosti kompetenc. Več o individualni ICF akreditacij si lahko preberete tukaj.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si