IKT storitve

Informacije ob pravem času in na pravem mestu so poslovna prednost. V sodelovanju z mrežo odličnih strokovnjakov, Glotta Nova svojim skrbno izbranim strankam ponuja specifične in po meri krojene celostne IKT rešitve, ki strankam prinašajo dodano vrednost v sklopu njihovih obstoječih poslovnih virov in procesov.

Dolgoletne izkušnje pri usposabljanju zaposlenih in svetovanju s področja komunikacije, motivacije in vodenja, mednarodno pridobljeno znanje, odličnost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj, predstavljajo jedrno kompetenco, ki nas diferencira od ostalih ponudnikov IKT storitev.

Vsi produkti, storitve in rešitve, ki jih projektno organiziramo, vodimo oz. izvajamo za naše naročnike, se stekajo v skupno stično točko, in sicer v profesionalno voden storitveni center, ki nudi spremljanje delovanja in varnosti informacijskih sistemov ter podporo (končnim) uporabnikom po potrebi tudi 24 ur na dan / 365 dni na leto.

Inovacijska usmerjenost, obvladovanje tržne ekonomije in podjetništva ter bogat know-how lastnega porekla
nam omogočajo učinkovito poslovno-informacijsko integracijo najzahtevnejših IKT rešitev ter strokovno izvajanje spremnih poslovnih storitev, kar skupaj z zaokroženo celostno podporo (končnim) uporabnikom, predstavlja našo temeljno konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki v branži.

Naše stranke učimo in jih ozaveščamo, da je realna vrednost informacijskih rešitev enaka seštevku vrednosti vseh koristi, ki jih stranka z dano rešitvijo ustvari na trgu. Da pa se opraviči nek namen, mora biti absolutna (plačana) vrednost informacijskih rešitev nižja od realne vrednosti le-teh. Imamo znanje s katerim lahko verodostojno oceno, ali tudi bo, stranki podamo s 5% stopnjo tveganja. Ravno to naše znanje, ki ni tipično v branži, predstavlja temelj zadovoljstva in uspeha naših strank.

IKT storitve običajno obračunamo v okviru vnaprej dogovorjenih projektov, oz. po priloženem ceniku.

Kontaktna oseba:
Aleš Stemberger

E: ales@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si