Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), je Ponudnik spletnega mesta www.glottanova.si, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu www.glottanova.si. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Ponudnika prepovedano vsakršno nalaganje ("downloadanje"), kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje oz. karšnokoli posedovanje ali razširjanje vsebin v komercialne ali druge neavtorizirane namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Ponudnik ter avtorji posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.glottanova.si od Uporabnika spletnega mesta pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih Ponudnik na spletnem mestu www.glottanova.si eksplicitno navaja. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost

Ponudnik spletnega mesta se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost vseh objavljenih vsebin na spletnem mestu www.glottanova.si.

S tem Ponudnik spletnega mesta ne izključuje možnosti za pojavo morebitnih napak med objavljenimi vsebinami, ki so zgolj informativne narave, zato Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Kontaktna oseba:
Aleš Stemberger

E: ales@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si