NLP Praktik

NLP Praktik (NLP Practitioner) je mednarodni izobraževalni program, namenjen usposabljanju s področja razvoja in izboljšanja komunikacijskih veščin in je hkrati enkratna priložnost za popoln osebnostni, profesionalni in strokovni razvoj posameznika.

Predstavljajmo si, kako bi se spremenilo naše življenje, če bi znali biti vedno navdušeni, motivirani, vztrajni in samozavestni v neprijetnih situacijah, hkrati pa občutljivi za dogodke in ljudi okrog sebe ter odprti za vse čudeže življenja!?

Kako bi bilo, če bi lahko ohranili, »konzervirali« čudovite trenutke življenja in znali vedno črpati moč iz njih, ko bi jo potrebovali, hkrati pa se odmakniti od neprijetnih izkušenj in se iz njih učiti za prihodnost?

Kako bi se počutili, če bi vedno imeli jasno predstavo o tem, kaj hočemo, kako bomo to dosegli in kakšen bo naš vpliv na druge ljudi?

NLP Praktik in njegove praktične koristi

 • odlično komuniciranje (besedno in nebesedno),
 • več osebne moči in več uspeha, tako v zasebnem, kot v poklicnem življenju,
 • izključno pozitiven odnos do sebe in sveta,
 • visoka raven samomotivacije, visoka raven sposobnosti motiviranja drugih,
 • izboljšan dar opažanja in zaznavanja impulzov iz okolja,
 • obvladovanje tehnik, ki nam bodo pomagale v kritičnih situacijah,
 • samozavesten nastop z vso gotovostjo in odgovornostjo,
 • uspešno obvladovanje lastnih težav in problemov (na tem področju znamo pomagati tudi drugim)
 • stopnjevanje svoje moči, uresničitev svojih načrtov in želja,
 • zanimiv in prepričljiv nastop / govor / prezentacija,
 • obvladovanje pogajalskih veščin in pogajalskih spretnosti,
 • znanje, kako uporabiti in praktično izkoristiti prednosti svojih sodelavcev, kolegov in ljudi, ki nas obdajajo,

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motivacija,
 • vodenje,
 • spoznavanje sebe in drugih,
 • upravljanje s čustvi,
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • upravljanje s stresom,
 • strateško mišljenje,
 • upravljanje s spremembami,
 • reševanje problemov,
 • upravljanje s konflikti.

Cilji

 • razvijati celostno mišljenje in sinergijo,
 • ozavestiti vedenjske vzorce, znati svoje vedenje razumeti, in ga, če je to potrebno, tudi spremeniti,
 • načrtovati razvoj osebnostne vizije,
 • izboljšati samopodobo,
 • planirati ter določiti osebne in poklicne cilje, uspeh v prihodnosti,
 • vzpostaviti odličen odnos s sabo in drugimi,
 • uporabljati napredne jezikovne vzorce, da bi vplivali in omogočili pozitivne spremembe,
 • upravljati sami s seboj v vseh situacijah,
 • učinkovito in prepričljivo komunicirati in znati predstaviti svoje ideje/zamisli/mnenja, drugim,
 • ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte,
 • uporabljati veliko različnih tehnik in strategij za osebni razvoj,
 • markantno in zanimivo nastopati pred svojimi slušatelji, znati pritegniti pozornost,
 • se uspešno pogajati,
 • modelirati spretnosti in veščine ljudi okoli nas,

Vsebina

 • 1. modul: Oblikovanje zaznavanja
  Uvod v NLP
  Reprezentacijski sistemi (VAKOG)
        - model 10 čutov
        - procesne besede
  Komunikacija po NLP-ju
        - Calibrating (kalibriranje)
        - Pacing (spremljanje)
        - Rapport (bober stik)
        - Leading (vodenje)
  Delovanje možganov
        - leva/desba hemisfera
  Upravljanje s samim seboj
        - asociacija/disociacija
 • 2. modul: Upravljanje s samim seboj in oblikovanje govora
  Logične ravni osebnosti (po R. Diltsu)
  Zaznavni položaji
        - 1. položaj (asociiran)
        - 2. položaj (empatija)
        - 3. položaj (disociiran)
  Sidranje
        - kopičenje sider
        - nizanje sider
        - prekrivanje sider
  Meta model jezika
        - posploševanje
        - izbris
        - popačenje
 • 3. modul: Odkrivanje profila osebnosti
  Meta model
         - vaje
  Tipi osebnosti (po Myers Briggs - MBTO)
  Vrnitveno sporočilo
  Cilji (Smart)
  Podmodalnosti (po VAKOG-u)
  Sprememba osebnostne zgodovine
  Členjenje (Chunking)
  T.O.T.E. model
 • 4. modul: Oblikovanje osebnosti
  T.O.T.E. model
         - ugotavljanje strategij
  Prepričevanja
         - priganjalci (Drivers)
  Preokvirjanje (Reframing)
         - vsebinsko
         - kontekstualno
         - hipno (udarno)
  Tehnike spreminjanja
         - Satir
         - sprememba paradigme
         - SWISH
  Uporaba metafore
 • 5. modul: Oblikovanje ustvarjalnosti in motiviranosti
  Uporaba metafor
         - vaje
  Vrednote
         - hierarhija vrednot
         - razlaga vrednot
         - vedenjski tipi
  Notranja stanja (States)
  Tehnike spreminjanja
         - Disney strategija
         - sprememba osebne zgodovine
  Moč govora
  Pogajalski model
 • 6. modul: Razvoj osebnostne vizije
  Miltonov model
         - zrcalni Meta model
         - dodatni jezikovni vzorci
  Trans (hipnotični jezikovni vzorci)
  Časovna črta (Time Line)
  Samostojno delo
  Testiranje
  Nastop

Metode in oblike dela

V programu prevladujejo aktivne oblike dela in uporaba najsodobnejših dosežkov na področju učenja in izobraževanja (delo v manjših skupinah, dvojicah, diskusije, igre vlog, prezentacije in demonstracije, analize, pogovori, simulacija in analiza primerov, coaching,…). Program je oblikovan kot skupek treningov, pri katerih udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane na vsebine.

Udeležencem zagotavljamo podporo tudi med posameznimi moduli v obliki študijskih srečanj, na katerih pod budnim očesom trenerja udeleženci urijo tehnike in poglabljajo vsebine programa. Hkrati pa so srečanja tudi priložnost za izmenjavo izkušenj o uporabnosti usvojenih znanj in veščin v praksi in ustvarjanje medsebojne povezanosti med udeleženci.

Potek in izvedba

Izobraževanje se izvaja v 6 modulih po tri dni; skupaj 18 dni po 8,5 pedagoških ur (od 9.00 do 17.30; v času med 13.00 in 14.30 je predviden odmor za kosilo), kar pomeni 154 ur formalnega izobraževanja ter približno še 26 ur samostojnega dela na praktičnih primerih iz osebne poslovne prakse. Program poteka ob petkih, sobotah in nedeljah.

Šolnina

Program izvajamo po naročilu za zaključene skupine. Za ponudbo nas kontaktirajte.

Kdo vodi program

Mag. Bernarda Potočnik, prof. angleškega jezika, ADEC® trener na mednarodni ravni, NLP Coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF), licenčni trener celostne metode učenja in poučevanja Globalno učenje®, mednarodni NLP Trener (licence INLPTA, DVNLP, IANLP), Je specialistka za programe NLP-ja, osebni, karierni, poslovni, izobraževalni in učni coaching, programe izobraževanja izobraževalcev, mentorstva, kombinirane programe angleškega jezika in komuniciranja, osebne rasti, programe za prenos znanja, veščin in kompetenc pri razvoju osebnih in poslovnih virov ter potencialov zaposlenih v podjetjih. Opravljeno strokovno usposabljanje Advanced Language and Methodology Norwich Institute of Language Education, Dublin.

in / ali

Dr. Tatjana Dragovič, doktor izobraževalnih znanosti (Anglija), ADEC® trener na mednarodni ravni, licenčni NLP trener inštituta The Society of NLP™, San Francisco in dr. Richarda Bandlerja z licenco International NLP, Florida, USA. Nosilka certifikata NLP Coach™ (International Teaching Seminar, London, Anglija). Profesorica angleškega jezika, več kot dvajset let izkušenj pri poučevanju mladine in odraslih. Kot izjemen motivator in coach zna spodbujati svoje udeležence, da dosežejo rezultate za katere so bili vedno prepričani, da so jim nedosegljivi.

in/ ali

Mihaela Hodnik, univerzitetna diplomirana ekonomistka z izkušnjami iz različnih področij financ in bančništva. Je NLP Trenerka (z mednarodno licenco IANLP) in NLP Coach (mednarodni program ICF-International Coach Federation). Vsebine NLP vnaša v poslovno okolje, timsko delo in na zasebna področja, partnerske in medčloveške odnose na sploh. Z nalezljivim optimizmom do življenja in osebne sreče, spodbuja k odkrivanju lastnih virov, razvijanju potencialov in osebnostni rasti.

Pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA

Za pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA (The international NLP trainers association) NLP Practitioner (NLP Praktik) udeleženci v skladu s smernicami INLPTA (Mednarodne zveze NLP trenerjev) izdelajo praktično prezentacijo uporabe pridobljenih veščin komuniciranja in vodenja na osnovi svojega poklicnega dela ter uspešno opravijo pisni in ustni izpit.


Poleg mednarodnega certifikata INLPTA, udeleženci po opravljenem izpitu prejmejo tudi licenčni certifikat NLP Praktik (NLP Practitioner), ki ga izdaja Glotta Nova. Glotta Nova je prva izobraževalna inštitucija v Sloveniji, ki je leta 1992 pričela z licenčnimi izobraževanji NLP Praktik, zato je naš certifikat cenjen in priznan.

Opombe

 • Program je izjemno praktično naravnan, zato so vsa pridobljena znanja in veščine takoj prenosljiva v prakso.
 • Program je možno nadgraditi z vsebinami programa NLP Mojster Praktik (NLP Master Practitioner).
 • Med programom in dodaten mesec dni po končanem programu udeležencem brezplačno nudimo svetovanje / coaching (osebno, preko e-pošte ali po telefonu).
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • V šolnino ni vključen strošek pridobitve mednarodnega certifikata INLPTA (20 €).
 • Program za zaključene skupine po naročilu izvajamo tudi v angleškem, nemškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si