Naše prednosti

Prednosti, ki naredijo razliko:
 • Prvi v Sloveniji (od 1992 leta dalje) smo pri izvedbi izobraževalnih programov začeli uporabljati nevrolingvistično programiranje (NLP) kot metodo odličnosti na področju komuniciranja, osebne rasti, vodenja, motivacije, učenja, poučevanja,…
 • Vsi naši izobraževalni trenerji so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki so šolani za trenerje po specialnih programih in standardih.
 • Pri nas se usposabljajo izobraževalni trenerji drugih izobraževalnih institucij in podjetij.
 • Pri izobraževanju uporabljamo licenčno metodo celostnega, pospešenega, ustvarjalnega učenja, - Globalno učenje® (Global Learning®).
 • Vse izobraževalne programe izvajamo izključno v majhnih skupinah, kar omogoča kontinuirano in dinamično interakcijo med predavateljem in slušatelji. Delo poteka skozi igre vlog, simulacijo, analizo primerov, prezentacijo, coaching in druge aktivne metode in oblike dela. Delavnice so oblikovane kot skupek treningov, pri katerih udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane na vsebino programov.
 • Vsa znanja so takoj prenosljiva v prakso, saj učimo, kar živimo. Naša spoznanja in rešitve temeljijo na praktičnih izkušnjah, saj vključujejo najmanj 80% aktivnosti iz prakse in za prakso.
 • Za pridobljeno znanje skrbimo tudi po končanih programih (e-učilnice, e-gradiva, svetovanje, coaching, tutoring, mentoring, shadowing,…). Učinke naših storitev spremljamo in merimo z ustreznimi inštrumenti. S tem dobimo zanesljiv rezultat skupnih aktivnosti in investicije (z naročnikom) v pridobljeno znanje in spretnosti.
 • Izobraževalne in svetovalne storitve oblikujemo po meri naročnika. Za to poskrbijo naši izobraževalni svetovalci.
 • Večino programov lahko izpeljemo tudi v tujih jezikih ali v kombinaciji z učenjem jezika.
 • Sodelujemo s celo vrsto mednarodnih izobraževalnih organizacij, kar nam omogoča hiter prenos najnovejših znanj in veščin v slovenski in mednarodni prostor.
 • Sodelujemo v celi vrsti mednarodnih projektov, kar nas dodatno bogati na področjiu novih izobraževalnih vsebin, metod in oblik dela, svetovanja in coachinga.
 • Smo prva organizacija v Sloveniji, ki je za izobraževalna programa NLP Coach in Coach pridobila mednarodno ICF (International Coach Federation) akreditacijo.

 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si