O coachingu

Mednarodna coaching zveza (International Coaching Federation - ICF, ZDA) coaching definira kot partnerstvo s strankami/klienti v miselno izzivalnem in kreativnem procesu, ki stranke inspirira, da maksimizirajo svoje osebne in profesionalne potenciale. Proces coachinga pogosto odkrije pred tem neizkoriščene vire domišljije, produktivnosti in vodenja.

Coachi Glotta Nove so visoko usposobljeni, člani ICF ter pri ICF individualno certificirani. Že več kot dve desetletji izvajamo poslovni coaching za posameznike, skupine in time, in osebnostni coaching, ter tako podpiramo vse, ki želijo biti pri tem, kar počnejo, še boljši, ter rasti poslovno, strokovno, profesionalno in osebnostno.

Poleg tega je Glotta Nova prva organizacija v Slovenije, ki je pred več kot dvema desetletjema začela usposabljati profesionalne in interne coache ter vodje/kadrovike/strokovnjake za uporabo veščin coachinga, ter prva organizacija, ki je pri nas svoj program za usposabljanje coachev leta 2012 akreditirala pri ICF kot ACTP (Accredited Coach Training Program).

Kdo potrebuje coaching

 • posamezniki, ki želijo »osvoboditi« vse svoje zmožnosti in sposobnosti,
 • športniki, ki želijo dosegati boljše rezultate in izboljšati dosežke,
 • managerji, podjetniki, vodje, ki želijo dobro in učinkovito načrtovati in dosegati svoje cilje, izboljšati rezultate svojega podjetja, oddelka, tima in sebe samega,
 • podjetja / organizacije, ki želijo izboljšati svoje rezultate in ugled.

Koristi coachinga

 • izboljšati osebne in poslovne dosežke in rezultate,
 • »osvoboditi« osebne potenciale in vire notranje moči,
 • znati učinkovito postavljati cilje in jih dosegati v čim krajšem času,
 • spoznati učinkovite tehnike, ki bodo izboljšale komunikacijo z drugimi in samim seboj,
 • biti bolj učinkovit v medsebojnih odnosih,
 • znati uporabiti vse neizrabljene in speče potenciale,
 • se razviti v osebo, kakršna želimo biti idr.

Najpogostejše teme coaching obdelave

 • učinkovita komunikacija in medčloveški odnosi,
 • upravljanje časa in fokusa, oblikovanje in doseganje ciljev, načrtovanje,
 • upravljanje z notranjimi stanji, čustvi in stresom,
 • učinkovito in samozavestno javno nastopanje,
 • reševanje problemov in konfliktov,
 • izboljšanje odnosov na delovnem mestu,
 • podjetniškega razmišljanje,
 • strateško in sistemsko razmišljanje,
 • doseganje boljših rezultatov,
 • izboljšanje veščin in kompetenc,
 • spremembe prepričanj,
 • osebnostni leadership (vrednote, identiteta, ravni mišljenja),
 • večja ustvarjalnost,
 • ustvarjanje novih možnosti,
 • sprejemanje odločitev,
 • prehajanje skozi spremembe (osebne ali poslovne),
 • ravnovesje med zasebnostjo in poslom,
 • razvoj kariere,
 • karierne spremembe,
 • doseganje večjega osebnega zadovoljstva idr.

Faze coachinga

Običajno so faze coachinga naslednje:
 • pogovor in analiza potreb,
 • izločanje področij za obdelavo,
 • dogovor o načinu dela,
 • podpis pogodbe med coachem, stranko (ali skupino) in naročnikom,
 • coaching,
 • po potrebi integracija coachinga in individualnega treninga,
 • »veliki« feedback (po 3 mesecih dela),
 • dogovor o nadaljevanju.

Kako poteka coaching

Proces coachinga stranki omogoča, da se v celoti zave svojih možnosti izbire. Coach stranko spodbuja, da razvija prožnost v vedenju, razmišljanju, občutenju, dojemanju, preizkuša neznano in se spusti na nova področja v svojem lastnem času.

Stranka se na globlji ravni zave, da je k njeni rasti prispeval njen lasten trud in njene lastne odločitve in dejanja ter da je za to zaslužna ona sama in ne njen coach.

Coach je strankin zaveznik, nekdo, ki stranki zares prisluhne, jo razume ter ji zaupa. Coach zaznava, kje so strankini potenciali in kako jih povišati. Coach stranki ne daje odgovorov, temveč ji zastavlja vprašanja. S specifično izpopolnjeno tehniko coachinga in postavljanjem vprašanj, stranka odkriva bolj učinkovite strategije razmišljanja in odločanja.

Sodelovanje med stranko in coachem je poglobljeno in intenzivno. Stranki omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse njene zmožnosti in sposobnosti ter jo vzpodbudi k doseganju boljših rezultatov, k osebni (osebnostni) ter profesionalni rasti.

Znotraj podjetij in organizacij je coaching znan predvsem kot poslovni coaching. Poslovni coaching je idealen pristop za razvoj zaposlenih, njihovih kompetenc ter njihovo profesionalno rast.

Osebnostni coaching pa se osredinja na strankin osebni (osebnostni) razvoj in skozi teme, kot so družina, družba, zdravje, dobro počutje ipd. doprinaša h kakovosti življenja stranke.

Coaching in NLP

V Glotta Novi smo že dolgo specialisti za NLP (Nevro Lingvistično Programiranje), ki je metodologija o odličnosti na najrazličnejših področjih. Največji prispevek NLP-ja je prav gotovo na področju komunikacije. NLP nam pomaga učinkovito komunicirati in voditi sebe in druge. In ravno vzpostavljanje stika, zaupanja, varnosti in komuniciranje so ene temeljnih kompetenc coacha.

Nadalje NLP s pomembnimi znanji o vedênju, strategijah, prepričanjih, vrednotah, identiteti pripadnosti posameznika (nad identiteto), njegovih osebnostnih, komunikacijskih, motivacijskih, strateških in sistemskih komponentah razmišljanja in delovanja coacha dodatno usposobi, da stranko podpre pri ustvarjanju zavedanja in rasti (še dve ključni kompetenci coacha).

NLP nam poleg učinkovitih orodij za reševanje problemov in doseganje sprememb ponuja tudi celo vrsto učinkovitih tehnik, ki nam pri coachingu, seveda v dogovoru in partnerstvu s stranko, pomagajo da smo učinkoviti in odlični. Več o NLP: www.nlp.si

Kdo so naši coachi

So strokovnjaki, profesionalci z dolgoletnimi izkušnjami na najrazličnejših področjih dela v podjetjih in organizacijah in na področju izobraževanja, svetovanja in coachinga (osebnega in poslovnega, individualnega in timskega).

Vsi imajo visoko izobrazbo ali višjo od visoke ter so opravili obsežna coaching usposabljanja in usposabljanja s področja podpornih modalitet (NLP). Ves čas se dodatno strokovno izpopolnjujejo po akreditiranih programih ter drugih za coaching koristnih programih. So člani Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA) ter so pri Zvezi tudi individualno certificirani kot ACC, PCC ali MCC coachi. So med pobudniki za ustanovitev slovenske izpostave ICF Slovenia Chapter, kjer tudi aktivno sodelujejo in podpirajo njeno delovanje.

Ker delujejo tudi mednarodno (nekateri med njimi so tudi tuji strokovnjaki), lahko coaching izvajamo v slovenskem, srbskem, hrvaškem, nemškem, angleškem, španskem, danskem, švedskem in finskem jeziku.

Odgovornosti coacha

 1. Odkriti, razjasniti in poudariti cilje, ki jih stranka želi doseči.
 2. Voditi stranko do 'lastnega' odkritja le-teh.
 3. Najti način in poti, da rešitve in strategije, ki sledijo, prihajajo od/iz stranke same.
 4. Stranki dovoliti, pustiti popolno avtonomijo in svobodo.
 5. Spoštovati etični kodeks Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation – ICF, ZDA).

Več o coachingu

https://experiencecoaching.com/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kovčing

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si