O coachingu

Po definiciji Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja. Coach pomaga stranki, da stranka sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.

Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je pričela z usposabljanjem coachev. Usposablja tudi zaposlene v podjetjih / organizacijah (managerje, podjetnike, vodje,...) za aktivno vlogo poslovnega coachinga, kot posebne kompetence vodij.

Kdo potrebuje coaching

 • posamezniki, ki želijo »osvoboditi« vse svoje zmožnosti in sposobnosti,
 • športniki, ki želijo dosegati boljše rezultate in izboljšati dosežke,
 • managerji, podjetniki, vodje, ki želijo dobro in učinkovito načrtovati in dosegati svoje cilje, izboljšati rezultate svojega podjetja, oddelka, tima in sebe samega,
 • politiki, ki želijo pridobiti več moči, več energije, več ugleda, več karizme,
 • podjetja / organizacije, ki želijo izboljšati svoje rezultate in ugled.

Koristi coachinga

 • izboljšati osebne in poslovne dosežke in rezultate,
 • »osvoboditi« osebne potenciale in vire notranje moči,
 • znati učinkovito postavljati cilje in jih znati dosegati v čimkrajšem času,
 • spoznati učinkovite tehnike, ki bodo izboljšale komunikacijo z drugimi in samim seboj,
 • biti bolj učinkovit v medsebojnih odnosih,
 • znati uporabiti vse neizrabljene in speče potenciale.

Najpogostejše teme coaching obdelave

 • učinkovita komunikacija in medčloveški odnosi,
 • upravljanje s časom, oblikovanje in doseganje ciljev, načrtovanje,
 • upravljanje z notranjimi stanji, čustvi in stresom,
 • spremembe prepričanj,
 • osebnostni leadership (vrednote, identiteta, ravni mišljenja),
 • tehnike učinkovitega in samozavestnega javnega nastopanja,
 • NLP tehnike (VAKOG komunikacija, vizualizacija, podmodalnosti, delo na časovni črti, okvirjanje in preokvirjanje, zaznavni položaji, sidranje, spremljanje, kalibriranje in vodenje, metamodel jezika, trans jezik,…),
 •  tehnike hitrega branja in učenja,
 • znati se učiti iz napak v preteklosti,
 • reševanje problemov in konfliktov,
 • ustvarjanje novih možnosti,
 • sprejemanje odločitev,
 • izboljšanje odnosov na delovnem mestu,
 • tehnike podjetniškega in sistemskega mišljenja in razmišljanja,
 • tehnike večje ustvarjalnosti,
 • prepričevanje, prodaja,
 • najti ravnovesje med zasebnostjo in poslom,

Faze coachinga

Običajno so faze coachinga naslednje:
 • pogovor in analiza potreb,
 • izločanje področij za obdelavo,
 • dogovor o načinu dela,
 • podpis pogodbe med coachem in stranko (ali skupino),
 • coaching,
 • po potrebi integracija coachinga in individualnega treninga,
 • »veliki« feedback (po 3 mesecih dela),
 • dogovor o nadaljevanju.

Kako poteka coaching

Proces coachinga stranki omogoča, da se v celoti zave svojih možnosti izbire. Coach stranko spodbuja, da razvija prožnost v vedenju, preizkuša neznano in se spusti na nova področja v svojem lastnem času.

Ko razširi svoj repertoar vedenja, se stranka na globlji ravni zave, da je k njeni rasti prispeval njen lasten trud in njene lastne odločitve in dejanja ter da je za to zaslužna ona sama in ne njen coach.

Coach je strankin zaveznik, nekdo, ki stranki zares prisluhne, jo razume ter ji zaupa. Coach zaznava, kje so strankini potenciali in kako jih povišati. Coach stranki ne daje odgovorov, temveč ji zastavlja vprašanja. S specifično izpopolnjeno tehniko coachinga in postavljanjem vprašanj, stranka odkriva bolj učinkovite strategije razmišljanja in odločanja.

Sodelovanje med stranko in coachem je poglobljeno in intenzivno. Stranki omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse njene zmožnosti in sposobnosti ter jo vzpodbudi k doseganju višjih rezultatov.

Znotraj podjetij in organizacij je coaching znan predvsem kot poslovni coaching. Poslovni coaching je idealeno "orodje" za razvoj zaposlenih in njihovih kompetenc. Za razliko od le-tega se osebnostni coaching osredinja na strankin osebnostni razvoj in skozi teme kot so družina, družba, zdravje, dobro počutje,…, doprinaša k strankini kvaliteti življenja.

Coaching in NLP

V Glotta Novi smo že dolgo specialisti za NLP (Nevro Lingvistično Programiranje), ki je znanost o odličnosti na najrazličnejših področjih. Največji prispevek NLP-ja je prav gotovo na področju komunikacije. NLP nam pomaga učinkovito komunicirati in voditi sebe in druge. Ravno to je temelj coachinga. Je tudi razlog, zakaj smo vsi, ki se ukvarjamo s coachingom in imamo znanje iz NLP-ja v precejšnji prednosti pred drugimi. NLP nam poleg učinkovitih orodij za reševanje problemov in doseganje sprememb ponuja tudi celo vrsto učinkovitih svetovalnih tehnik, ki nam pri coachingu pomagajo, da smo učinkoviti in odlični.

Kdo so naši coachi

So strokovnjaki, profesionalci z dolgoletnimi izkušnjami na najrazličnejših področjih dela v podjetjih in ustanovah in na področju izobraževanja, svetovanja in coachinga (osebnega in poslovnega). Vsi imajo visoko izobrazbo ali višjo od visoke in so končali usposabljanje po akreditiranih programih Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA).

Ker delujejo tudi mednarodno (nekateri med njimi so tudi tuji strokovnjaki), lahko coaching izvajamo v slovenskem, srbskem, hrvaškem, nemškem, angleškem, španskem, danskem, švedskem in finskem jeziku.

Odgovornosti coacha

 1. Odkriti, razjasniti in poudariti cilje, ki jih stranka želi doseči.
 2. Voditi stranko do 'lastnega' odkritja le-teh.
 3. Najti način in poti, da rešitve in strategije, ki sledijo, prihajajo od/iz stranke same.
 4. Stranki dovoliti, pustiti popolno avtonomijo in svobodo.
 5. Spoštovati etični kodeks Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation – ICF, ZDA).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si