Coach (Level 2 ICF akreditiran program)

Uspešnega posameznika odlikuje celovita, vsestranska in zadovoljna osebnost, ki profesionalno in osebnostno raste, je zadovoljna s karierno in zasebnim življenjem, se polno vključuje v družabno in kulturno okolje ter skrbi za svoje zdravje. Da bi bili pri tem uspešnejši, se vse več posameznikov in organizacij odloča za sodelovanje s coachem ali pa svoje vodje usposobi za uporabo veščin coachinga. Po ugotovitvah raziskave (2022 ICF Global Consumer Awareness Study, str. 16) so razlogi, zaradi katerih se posamezniki in organizacije odločajo za coaching: izboljšanje komunikacijskih veščin, ravnovesja med službenim in zasebnim življenjem, samopodobe in samozavesti, poslovanja in vodenja, timskega dela in dela posameznika, dobrega počurtja ter povečanje produktivnosti, napredovanje na karierni poti in nove karierne priložnosti.

Vloga coachinga postaja vse pomembnejša, biti coach pa eden pomembnejših poklicev sedanjosti in prihodnosti. Raziskava 2020 ICF Global Coaching Study je npr. pokazala, da je število coachev na svetu v primerjavi z letom 2015 naraslo za 33 %. Rast je posebno visoka v Južni Ameriki (+ 174 %) in Vzhodni Evropi (+ 40 %). Za 46 % je naraslo tudi število menedžerjev in vodij, ki pri delu uporabljajo veščine coachinga, v Aziji se je celo podvojilo.

Program Coach je akreditiran kot Level 2, ICF Accredited Coaching Education

Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je pred več kot dvema desetletjema začela usposabljati profesionalne in interne coache ter vodje za uporabo veščin coachinga. Svoje bogate izkušnje in znanje o coachingu ter načinu izvajanja visoko učinkovitih interaktivnih coaching usposabljanj smo nato strnili v daljši celovit program Coach, ki ga izvajamo od leta 2003.

Da bi vam, coachem, zagotovili najvišjo možno kakovost, smo leta 2012 program kot prvi v Sloveniji akreditirali pri največji coaching organizaciji na svetu, tj. Mednarodni coaching zvezi (International Coaching Federation – ICF) kot Level 2, ICF Accredited Coaching Education (prej ACTP).

Dokončan program vam omogoča lažje in hitrejše osebno certificiranje kot pridruženi, profesionalni ali master/mojster coach pri ICF, predvsem pa vas opremi s potrebnimi znanji, kompetencami ter etičnimi standardi za izvajanje coachinga tudi v vlogi vodje, internega ali profesionalnega coacha.

Vsi izvajalci našega programa so člani International Coaching Federation – ICF in so pri tej organizaciji osebno certificirani kot ACC, PCC ali MCC ter so bili med pobudniki ustanovitve slovenske izpostave ICF Slovenia Charter Chapter, kjer tudi aktivno sodelujejo in podpirajo njeno delovanje. So visoko usposobljeni izobraževalni trenerji z mednarodnimi izkušnjami.

Veščine in kompetence coacha, ki jih pridobite v programu Coach

Veščine coachinga se nanašajo na praktične spretnosti, ki jih potrebujemo, da si lahko predstavljamo možnost, da dosežemo želeni cilj, ki je lahko povezan z delovanjem, načinom razmišljanja ali doživljanjem. Orodja, ki so potrebna za dober coaching, vsebujejo strategije, tehnike, modele in koncepte, ki jih lahko strnemo v:
 • specifične komunikacijske veščine (spremljanje, dober stik, kalibriranje, členjenje ...),
 • jezikovno zavedanje,
 • zavedanje strukture,
 • meta znanje o postavljanju ustreznih, učinkovitih in "delujočih" vprašanj, ki stranki omogočajo novo zavedanje in rast.

Leta 2019 prenovljeni model temeljnih kompetenc (International Coaching Federation – ICF, ZDA) navaja, da coach:

 1. Demonstrira etično izvajanje coachinga: razume in konsistentno uporablja etiko in standarde coachinga
 2. Pooseblja coaching naravnanost: razvija in ohranja odprto, radovedno in prožno miselno naravnost, ki je osredinjena na stranko
 3. Vzpostavlja in ohranja dogovore: v partnerstvu s stranko in relevantnimi deležniki oblikuje jasne dogovore o coaching odnosu, procesih, načrtih in ciljih; vzpostavlja dogovore za celoten proces coachinga in tudi za vsako posamezno coaching srečanje
 4. Neguje zaupanje in varnost: v partnerstvu s stranko ustvarja varno, podporno okolje, ki omogoča stranki, da se svobodno izrazi; razvija odnos vzajemnega spoštovanja in zaupanja
 5. Ohranja prisotnost: se popolnoma zaveda in je prisoten s stranko, uporablja odprt, prožen, prizemljen in samozavesten slog
 6. Aktivno posluša: se osredotoča na to, kar stranka reče in česa ne izreče, da v celoti razume, kaj stranka sporoča v kontekstu lastnih sistemov, in da podpira strankino samoizražanje
 7. Ustvarja zavedanje: stranki omogoča vpoglede in učenje z uporabo orodij in tehnik, kot so učinkovito zastavljanje vprašanj, tišina, metafora ali analogija
 8. Podpira rast stranke: v partnerstvu s stranko omogoča, da stranka spoznanja in vpoglede pretvori v delovanje; spodbuja strankino avtonomijo v procesu coachinga
Seznam kompetenc ni hierarhija po pomembnosti – vse kompetence so enako pomembne in nujno je, da jih vsak coach tudi obvlada.

Coachi, ki so vključeni v akreditiran program, so dolžni spoštovati tudi etični kodeks ICF.

Vsebina programa Coach po modulih

Vsebine Coach kurikuluma so po modulih naslednje:

1. modul:
 • Kaj je coaching
 • Coaching in drugi sorodni poklici
 • Osnovni koncepti coachinga
 • Diagnostična orodja
 • Komunikacijske veščine
 • Izvedba uvodnega coaching srečanja
 • Treningi
2. modul:
 • Utrjevanje, poglobitev in razširitev vsebin iz uvodnega modula
 • Filozofija in etika coachinga
 • Navade in sposobnosti (pridobivanje želenih in/ali opuščanje neželenih navad, prepoznavanje in pridobivanje sposobnosti)
 • Notranja stanja coacha
 • Iz coacheve orodjarne (model GROW, model Gallwey)
 • Koncepti coachinga
 • Coaching konverzacijski model in moč jezika
 • Coaching kot postopen proces
 • Izvedba zaključnega coaching srečanja
 • Treningi
3. modul:
 • Poglabljanje vsebin iz 1. in 2. modula
 • Prepričanja (ustvarjanje želenega prepričanja, bipolarnosti, socialna mreža)
 • Iz coacheve orodjarne (modeli za obvladovanje časa)
 • Koncepti coachinga
 • Pogoste teme (izbira, obvladovanje časa)
 • Treningi

4. modul:

 • Poglabljanje vsebin iz 1., 2. in 3. modula
 • Identiteta (ustvarjanje želene identitete)
 • Koncepti coachinga
 • Principi coachinga v organizaciji
 • Pogoste teme (stres, spremembe)
 • Treningi

5. modul:

 • Poglabljanje vsebin iz 1., 2., 3. in 4. modula
 • Nad identiteta (pripadnost in poslanstvo)
 • Iz coacheve orodjarne (integracija uporabe različnih modelov in orodij)
 • Koncepti coachinga
 • Vrste coachinga (predstavitev različnih vrst coachinga)
 • Ovire pri coachingu
 • Poklic coach
 • Treningi
Med posameznimi moduli poteka vadba coaching veščin in samostojno učenje ter skupinsko in individualno mentorstvo.

Trajanje in organizacija

Izobraževalni program se izvaja v slovenskem jeziku.

Usposabljanje obsega 5 modulov (sklopov) po 4 dni, ki se izpeljejo od četrtka do nedelje, od 9.00 do 17.30, ter mentorstvo (5 ur* na osebo) in samostojno delo med moduli (skupaj 158 kontaktnih ur*). Priprava na izpit za pridobitev ICF certifikata vključuje dodatnih 5 ur* mentoriranja, ki so pogoj za pristop k izpitu, ter uspešno opravljen izpit.

Program se izvaja v živo, v naših prostorih, na lokaciji Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana.
---
*Navedene so polne ure v trajanju 60 minut.

Termini 2023/2024

 • 1. modul: 01. do 04. junij 2023
 • 2. modul: 07. do 10. september 2023
 • 3. modul: 16. do 19. november 2023
 • 4. modul: 18. do 21. januar 2024
 • 5. modul: 21. do 24. marec 2024
 • Dnevi itegracije: 13. do 16. junij 2024

Termini 2024/2025

 • 1. modul: 30. maj do 02. junij 2024
 • 2. modul: 05. do 08. september 2024
 • 3. modul: 14. do 17. november 2024
 • 4. modul: 16. do 19. januar 2025
 • 5. modul: 20. do 23. marec 2025

Šolnina

Šolnina v primeru enkratnega plačila vključuje 5% popust in znaša 2.950,00 EUR + 22% DDV= 3.599,00 EUR.

V šolnino je vključena izvedba programa (brez priprave na izpit in izpita) in seminarsko gradivo.

Samoplačnikom nudimo možnost plačila v petih zaporednih mesečnih obrokih po 619,50 EUR + 22% DDV = 755,79 EUR (skupaj 3.778,95 EUR).

Za zagotovitev udeležbe na programu je potrebno vnaprejšnje plačilo, ali prvega obroka (v primeru obročnega plačevanja), ali celotne šolnine (v primeru enkratnega plačila).

Izpit in certifikat

Po končanem modularnem usposabljanju, samostojnem delu in mentorstvu lahko udeleženci pristopijo k pripravi na izpit (dodatnih 5 ur* mentorstva) ter opravljajo izpit, ki je sestavljen iz preverjanja teorije in praktičnega dela po standardih ICF (12 kontaktnih ur*; 2 dni).

Skupno trajanje akreditiranega programa Coach (navedeno na certifikatu) je tako 175 ur* (233 pedagoških ur).

Cena izpita znaša 500 EUR + 22% DDV = 610 EUR (na udeleženca) in vključuje plačilo dodatnih 5 ur* mentoriranja.
---
*Navedene so polne ure v trajanju 60 minut.

Prijave

Za prijavo na program izpolnite prijavnico oz. nas kontaktirajte.

[ e-prijavnica ]
[ Tiskana prijavnica ]
[ Pogoji prijave in udeležbe ]

Radi bi poudarili

ICF-ACE Level 2
 • Program Coach je mednarodno akreditiran s strani Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA). Mednarodna ICF akreditacija dokazuje najvišji standard kakovosti na področju celostnega usposabljanja coachev in zagotavlja udeležencem programov visoko strokovno usposobljenost, prepoznavnost in kredibilnost na trgu.
 • Po zaključenem programu in uspešno opravljenem izpitu, udeleženci pridobijo certifikat, da so opravili akreditirani coaching program Mednarodne coaching zveze (ICF) - Level 2, ICF Accredited Coaching Education in pridobili naziv Coach.
 • Po opravljenem programu in ob upoštevanju drugih pogojev lahko pristopijo k osebnemu certificiranju pri ICF kot pridruženi (ACC) ali profesionalni (PCC) coach.
 • Program se lahko nadgradi s programi: Poslovni coaching, Timski coaching, Skupinski coaching, Individualno mentorstvo in supervizija za coache, Skupinska refleksivna praksa za coache (za več informacij glede možnosti nadgradnje nas kontaktirajte).
 • Udeležencem našega programa nudimo dostop do spletne platforme https://solazacoache.teachable.com kot podporo pri samostojnem učenju oz. razvijanju veščin coachinga.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ E-prijavnica ]
[ Tiskana prijavnica ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si