Za boljšo slovenščino na delovnem mestu

Šifra programa: 2.1.12.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito pisno komuniciranje.

Cilji

Udeleženci:
 • uzavestijo pomen skrbi za slovenščinona delovnem mestu,
 • osvežijo in poglobijo znanje slovenskega jezika in njegovo uporabo,
 • poznajo temeljna pravopisna pravila in pravila glede oblike besedil na delovnem mestu,
 • vadijo na primerih besedil delovnega mesta,
 • natančneje spoznajo najpogostejše napake v uradovalnih besedilih ter prepoznajo manj primerne in neprimerne jezikovne prvine besedil, ki nastajajo na delovnem mestu,
 • se seznanijo s temeljnimi jezikovnimi pripočniki in drugimi viri, ki so jih na voljo pri jezikovnih zagatah,
 • vedo, kaj najdejo v posameznih priročnikih ter na seminarju sami uporabijo posamezne priročnike in spletne vire za razjasnitev konkretnih jezikovnih zagat.

Vsebina

 • Predstavitev predavatelja in udeležencev, pogovor o pričakovanjih in ciljih udeležencev
 • Jezik kot orodje poslovnega uspeha
 • Poslovno dopisje (oblikovanje dokumentov, vrste dokumentov, slovnična in slogovna pravilnost)
 • Voščilo
 • Poslovno pismo
 • E-pismo
 • Pravopisni vrtiljak ali Kdo se boji velike začetnice
 • Kako pravilno pišemo imena krajev, ustanov, organizacij …
 • Pravopisne pasti in kako rešujemo jezikovne in pravopisne zagate

Trajanje

 8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Opombe

Program prilagodimo konkretnim potrebam delovnih mest

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si