Veščine javnega nastopanja

Šifra programa: 2.2.1.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Razvoj kompetenc

 • javno nastopanje,
 • učinkovita komunikacija,
 • upravljanje s seboj.

Cilji

 • krepitev samopodobe in gotovosti v postopkih nastopanja,
 • pripraviti se na učinkovit pogovor, govor ali predstavitev,
 • spoznati in trenirati tehnike prepričevanja (argumentiranja),
 • znati premagati stres, ki se pojavi ob soočenju z javnostjo,
 • znati komunicirati na sproščen način,
 • znati zadovoljiti potrebe poslušalcev.

Vsebina

 • Principi komuniciranja
  Komunikacijski modeli
  Strateško komuniciranje
  Analiza dejavnikov v komunikaciji – vrebalna, neverbalna, paraverbalna govorica
 • Identitete in vloge govorcev
 • Upravljanje s stresom
  Tehnike upravljanja z nelagodjem, tremo in stresom
  Sprostitvene in dihalne tehnike
 • Neverbalna in paraverbalna govorica
  Upravljanje z očesnim stikom in gestiko
  Prostor
  Telo
  Kongruenca
  Kontrola jakosti in tonalitete glasu
  Hibe v paraverbalni govorici
  Premori kot sredstvo učinkovitosti
 • Priprava na javni nastop, izvedba in analiza nastopa
  4 MAT sistem
  Feedback in samofeedback
  Metafore in anekdote
  Uporaba audiovizualnih pripomočkov
 • Navdušiti občinstvo
  Tehnike prepričljive komunikacije
  Kako začeti in zaključiti
  Aktivno poslušanje
 • Vodenje razprave
  Tehnike za ustvarjanje ugodne klime
  Tehnike aktivacije skupine in udeležencev
  Tehnike za usmerjanje pozornosti občinstva
  Tehnike za vključevanje občinstva
 • Nekaj nasvetov za dober nastop
 • Kako razviti karizmo in osebne notranje kvalitete govorca
 • Treningi

Trajanje

24 ur (3 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si