Informacije o kontaktni osebi
*Ime in priimek:
*Podjetje / organizacija:
Naslov:
Delovno mesto:
*Telefon:
*E-pošta:
Informacije o podjetju / organizaciji
Primarna dejavnost:
Prodajni trgi / področja delovanja:
Domači Mednarodni
Posebnosti (strank):
Število zaposlenih:
Drugo:
Informacije o zaposlenih, ki se bodo izobraževali
Vloga / profil zaposlenih:
Koliko jih je:
Kje delajo:
Koliko časa so v podjetju zaposleni (leta):
Približno od do
Koliko so stari (leta):
Približno od do
Pretekla izobraževanja in usposabljanja, ki so jih bili deležni:
Informacije o izobraževanju
*Informacije o željah, potrebah, ciljih izobraževanja, ki ga nameravate izvesti:
Želim prejeti informativno ponudbo:
Rad(a) bi se pogovoril(a) z vašim izobraževalnim svetovalcem:
---
*
Polja, ki so označena z zvezdico so obvezna!