Trening prodajnih veščin 1

Šifra programa: 3.0.1.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 3. DELO S STRANKAMI, PRODAJA IN TRŽENJE
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Razvoj kompetenc

 • prodaja, trženje,
 • učinkovita komunikacija,
 • komunikacija s strankami,
 • motivacija in samomotivacija.

Cilji

Cilj programa je:
 • udeležence opremiti z orodji za ustvarjanje uspešnega prodajnega pristopa, ki ga lahko takoj uporabijo ali pa prilagajajo pestrim prodajnim situacijam,
 • razviti take komunikacijske veščine, ki bodo prodajalcem (prodajnikom) omogočale ustvarjanje uspešnega in pozitivnega odnosa z različnimi vrstami kupcev (strank),
 • razviti take motivacijske vzvode, da bodo prodajalci (prodajniki) znanje in veščine, ki so jih v programu pridobili, na delovnem mestu tudi resnično uporabili in uporabljali,
 • naučiti jih prodajati bolje in več in se pri tem zavedati vloge prodajalca (prodajnika) in pričakovanja strank,
 • udeležence pripeljati do spoznanja, da je prodaja skupek organizacije in sistema, odnosov in ustvarjalnosti, nenehnega raziskovanja in vztrajnosti.

Vsebina

 • Uvod
  Kdo je kdo v prodajnem procesu
  Zakaj smo tu? – Cilji programa in pričakovanja udeležencev
 • Razlike med strankami
  Stili mišljenja in komunikacije
  Kako reagiramo na razlike?
 • »Mi prostor«
  Odnos med prodajalcem in kupcem
  Kako vzpostaviti pozitiven odnos s kupcem z nebesedno govorico telesa
 • Upravljanje s kakovostjo ”mi prostora”
  Učinkoviti jezikovni vzorci in njihova uporaba v prodajnem procesu
 • Vrednote kupcev
  Kako prepoznati vrednote kupcev v prodajnem procesu
  Kako koristno uporabiti ugotovljene vrednote za ustvarjanje uspešnega prodajnega pristopa in motivacijo kupca za nakup
 • Prilagajanje prodajnega pristopa
  Kako prilagoditi prodajni pristop različnim kupcem glede na ugotovitev njihovih stilov mišljenja in dominantnega reprezentativnega kanala
  Doseganje pozitivnega odnosa s ”težkimi in zahtevnimi” kupci
 • Osnove modela prodaje
  Prodajni model v 5. korakih
  Faze prodajnega procesa
 • Veščine opazovanja
  Prepoznavanje, kdaj imamo prav in kdaj moramo narediti nekaj drugače, če tega nismo že storili
 • Premagovanje odpora in ravnanja z ugovori
  Kako uporabljati jezikovne vzorce za razumevanje, premagovanje odpora in motiviranje kupca za nakup
 • Prodajni razgovor
  Kako začeti in končati prodajni razgovor
  Zaključek razgovora in njegovi učinki za nadaljnjo prodajo
 • Trg, na katerem delujemo, in organizacija prodajnega območja
  Načrtovanje prodajne dejavnosti in priprava na obiske na terenu
 • Izbor pravega prodajnega pristopa in korak v prihodnost
  Kreiranje lastnega prodajnega pristopa, ki bo integriral vse naučene veščine

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Celoten program temelji na tehnikah in metodah NLP-ja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si