Ustvarjalno poslovno pisanje

Šifra programa: 2.1.13.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito pisno poslovno komuniciranje,
 • ustvarjalno mišljenje in delovanje,
 • pisno sporočanje v maternem jeziku.

Cilji

Udeleženci:
 • se naučijo napisati ustvarjalno, jedrnato in zlasti učinkovito poročilo,
 • razvijajo sposobnost ustvarjalnega pisanja in divergentnega mišljenja,
 • spoznajo lastnosti dobrega sloga v poslovnih besedilih (jedrnatost, jasnost, razumljivost, natančnost,...).

Vsebina

 • Ustvarjalno poslovno pisanje poročil in njegova ciljna usmerjenost glede na naslovnika
 • Ustvarjalno (divergentno) mišljenje in pisanje
 • Tehnike za razvijanje sposobnosti ustvarjalnega pisanja
 • Pravopisno sporočilni vrtiljak ali kaj je novega na pravopisnem sporočilnem področju
 • Kako dalje?

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Program je možno nadgraditi s specializiranimi temami s področja ustvarjalnosti, Mind Mappinga (Mind Mapping kot tehnika za boljše pomnjenje, načrtovanje, zapisovanje…), prezentacije, rabe slovenskega jezika na delovnem mestu, rabe drugih zvrsti poslovnega pisanja (zapisnik, vabilo, pogodba,...).
 • Program je glede na želje in potrebe naročnika možno še dodatno prilagoditi (vsebinsko, ciljno, časovno, organizacijsko).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si