Učinkovita komunikacija preko e-pošte

Šifra programa: 2.1.14.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija preko elektronske pošte,
 • komunikacija s sodelavci znotraj in izven podjetja.

Cilji

Udeleženci:
 • bolje razumejo učinkovit način komunikacije preko elektronske pošte,
 • se seznanijo s kratkim, jedrnatim in razumljivim oblikovanjem elektronskih sporočil,
 • razumejo kako na razumevanje besedila vplivajo zaznavni tipi (VAKOG),
 • znajo preko elektronske pošte vzpostaviti dober stik s sodelavcem,
 • se seznanijo s sporočanjem vsebine po sistemu 4-MAT,
 • spoznajo pravilno strukturo elektronskega sporočila,
 • znajo komunicirati preko elektronske pošte, ko nastopijo »poslovni krizni trenutki«,
 • utrdijo spoznanje, da z vsakim elektronskim sporočilom gradijo tudi svojo podobo in podobo podjetja navzven,
 • povečajo zadovoljstvo ob pisanju elektronske pošte.

Vsebina

 • Uvod v komunikacijo preko elektronskih pisem
  Posebnosti komunikacije preko elektronske pošte
  Ustvarjanje dobre in učinkovite komunikacije preko elektronske pošte znotraj podjetja
  Možnosti, ki nam jih elektronska pošta nudi
  Različni pomeni elektronske pošte za različne uporabnike
  Prednost elektronskega pred papirnim in telefonskim komuniciranjem
  Načela sporočanja
 • VAKOG komunikacija
  Usmerjenost k osebi, ki ji je elektronsko sporočilo namenjeno
  Kako na razumevanje besedila vplivajo zaznavni tipi
  Ugotavljanje zaznavnega tipa in posledično stila komuniciranja pri sogovorniku Vzpodbujanje pozornosti pri sogovorniku
  Prepričljivost v komunikaciji
  Uporaba procesnih besed za boljše sporazumevanje preko elektronske pošte in boljši stik
 • Struktura elektronskega sporočila po sistemu 4- MAT
  Kako napisati vsebino sporočila, ki bo upoštevala različne tipe bralcev: torej tiste, ki jim je treba utemeljiti koristi, tiste, ki želijo podatke, dejstva, številke, teze, itd., tiste, ki jim je pomembnejša diskusija, izmenjava mnenj ter tiste, ki jih zanima predvsem to, kako bodo vsebino sporočila prenesli v prakso
  Struktura elektronskega sporočila
  Kaj so cilji komunikacije preko elektronske pošte
 • Najpogostejše napake v elektronski komunikaciji in kako jih odpraviti

Trajanje

 8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si