Dajanje pravih navodil in posredovanje informacij

Šifra programa: 2.1.19.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito in razumljivo dajanje navodil,
 • učinkovito komuniciranje,
 • učinkovito posredovanje informacij,
 • učinkovito posredovanje znanja, veščin in kompetenc.

Cilji

 • poznati lastnosti različnih zaznavnih tipov, osebnostnih stilov mišljenja in učnih slogov,
 • spoznati, kaj je značilno zame,
 • prepoznati, kaj je značilno za sogovornika,
 • naučiti se preverjati razumevanje,
 • vaditi posredovanje informacij posamezniku (prilagajanje) in skupini (kroženje, izmenjevanje).

Vsebina

 • Kako podatke zaznavamo
  Model VAKOG
 • Kako podatke obdelamo in urejamo
  Model osebnostnih stilov mišljenja po Gregorcu
 • Kako se učimo in katere podatke za učenje potrebujemo
  Učni slogi po Kolbu
 • Tehnike za preverjanje razumevanja
  Ali nas je sogovornik razumel, katere informacije še potrebuje ipd.

Trajanje

 8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si