Učinkovita komunikacija v zdravstvu z elementi coachinga

Šifra programa: 2.1.18.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • dajanje povratnih sporočil,
 • kalibriranje,
 • upravljanje s konflikti,
 • coaching.

Cilji

Udeleženci se naučijo:
 • učinkovito pristopiti k vsakem bolniku in mu v njegovem jeziku predstaviti situacijo,
 • vzpostaviti dober stik z vsakim bolnikom in kolegom,
 • se izogniti konfliktnim situacijam, ko le te ne prinašajo možne rešitve,
 • zgraditi vzdušje zavezništva,
 • razumeti vsakega bolnika in kolego in njihove potrebe, u
 • upravljati s samim seboj in svojim notranjim stanjem ne glede na zahtevnost situacije,
 • kako uspešno izpeljati dajanje vrnitvenega sporočila (feedbacka),
 • kako zastavljati učinkovita vprašanja.

Vsebina

 • Učinkovita komunikacija v zdravstvu
  Različni komunikacijski modeli in tipi osebnosti
  Strateška komunikacija
  Jezikovni vzorci
  Kalibriranje
  Vrnitveno sporočilo (feedback)- učinkovito orodje pri delu z ljudmi
 • Štirje osnovni koncepti coachinga
  Ustvarjanje zavezništva z bolniki in kolegi/sodelavci
  Ustvarjanje zaupanja z bolniki in kolegi/sodelavci
  Učinkovita coaching vprašanja
 • Uporaba coachinga v zdravstvu
  Coaching kot komunikacijsko in motivacijsko orodje v interakciji z bolniki in kolegi/sodelavci
  Coaching pri doseganju samoiniciative pri bolnikih in kolegih/sodelavcih
  Coaching koncepti in tehnike za upravljanje s samim seboj

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Program lahko pripravimo in izvedemo tudi za druge ciljne skupine.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si