NLP Praktik v Zdravstvu

Mednarodni izobraževalni program NLP Praktik v Zdravstvu (NLP Practitioner in Health) je pripravljen posebej za vse tiste, ki delajo v zdravstvu(zdravnikom, zobozdravnikom, fizioterapevtom in drugim terapevtom, medicinskim sestram, vodilnim in vodstvenim delavcem v zdravstvu) in se poklicno ukvarjajo z zdravjem ter dobrim telesnim in duševnim počutjem posameznikov.

Program vsebuje celo vrsto ciljno usmerjenih treningov, prezentacij in izkušenjskega učenja. Izbor vsebin in načina izvajanja izobraževanja je tesno povezan s ciljno skupino, ki ji je program namenjen, zlasti pa s profesionalno aktivnostjo, ki jo ta opravlja.

Koristi od udeležbe

Že dolgo je znano, da uspeh prihaja od znotraj in je odvisen od naše spretnosti in želje biti odličen na področju mišljenja, sporazumevanja in delovanja. S poznavanjem NLP 'orodij' boste vedno bolj odlični v vsem, kar delate in počnete:
 • Odlično boste komunicirali (besedno, nebesedno in parabesedno).
 • Imeli boste več osebne moči in uspeha, tako v zasebnem kot v poklicnem življenju, imeli boste izključno pozitiven odnos do sebe in sveta, imeli boste visoko raven samomotivacije, visoko raven sposobnosti motiviranja drugih, izboljšali boste dar opažanja in zaznavanja, obvladali boste tehnike, ki vam bodo pomagale v kritičnih situacijah, imeli boste samozavesten nastop, uspešno boste obvladovali lastne težave in probleme (na tem področju boste znali pomagati tudi drugim), znali boste po potrebi stopnjevati svoje moči in uresničiti načrte in želje, znali boste zanimivo javno nastopati, obvladovali boste pogajalske veščine in spretnosti, znali boste uporabiti in praktično izkoristiti prednost svojih sodelavcev, kolegov in ljudi, ki vas obdajajo.

Pridobljene spretnosti

 • znati »pristopiti« do nezavednih virov in jih učinkovito uporabljati,
 • rabiti jezik spretno in učinkovito,
 • poznati orodja za oblikovanje in doseganje ciljev,
 • vedeti, kadar bo to potrebno, kako biti v odlični formi ne glede na dano situacijo,
 • obvladati precej tehnik in orodij za izboljšanje medsebojnih odnosov,
 • postati dober komunikator, saj boste opremljeni z najsodobnejšimi sporazumevalnimi orodji,
 • na zelo hiter način ustvariti stanje varnosti in motivacije,
 • znati se samomotivirati in motivirati druge na hiter in učinkovit način,
 • znati se učinkovito pogajati tudi z uporabo nebesednega jezika,
 • izostriti čutno zaznavanje in pridobiti na čutni ostrini,
 • biti bolj ustvarjalni.

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motivacija,
 • vodenje,
 • spoznavanje sebe in drugih,
 • upravljanje s čustvi,
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • upravljanje s stresom,
 • strateško mišljenje,
 • upravljanje s spremembami,
 • reševanje problemov,
 • upravljanje s konflikti.

Cilji

Usmerjeni k bolnikom/klientom:
 • izboljšati nivo odnosa in komunikacije z bolnikom/klientom,
 • znati stimulirati pri bolniku naravne, celostne in dolgotrajne notranje vire za ozdravitev,
 • znati 'brati' med vrsticami, da bi bolje razumeli 'skrite' potrebe bolnika/klienta,
 • znati uporabljati taka 'orodja', ki bolnika učinkovito in hitro prepričajo,
 • znati prepoznati v bolniku/klientu človeškost in ne samo 'klinični primer',
 • znati bolnikom/klientom vzbuditi več zaupanja v lastne vire ozdravitve,
 • znati s 'pravimi' vprašanji dobiti 'prave' odgovore in s tem postaviti točno, pravo in hitro diagnozo,
 • znati komunicirati z bolnikovim nezavednim,
 • spoznati 'orodja' za zmanjšanje strahu, tesnobe in agresivnosti pri bolniku/klientu,
 • znati vzpostaviti z bolnikom/klientom partnerski odnos in tako prispevati k hitrejši ozdravitvi,
 • znati komunicirati s 'težkimi' (galerija groznih) in zahtevnimi bolniki/klienti (otroci, starejši, tujci, hudi bolniki, umirajoči in osebami, ki imajo težave pri učenju in komuniciranju, etnično in kulturno drugačnimi),
 • izboljšati dar opazovanja,
 • bolje razumeti 'modele sveta' svojih bolnikov/klientov,
 • znati bolniku/klientu posredovati več zaupanja glede ozdravitve in s tem zmanjšati čas in število obiskov bolnikov.
Usmerjeni k sodelavcem:
 • bolje, učinkoviteje in kakovostneje komunicirati s sodelavci, partnerji, strankami,…
 • znati bolje 'poslušati' in dajati 'prava' navodila,
 • znati bolje motivirati in argumentirati,
 • znati ustvarjalno upravljati s konflikti,
 • znati bolje razumeti in spoznati sebe in druge,
 • znati uspešno voditi svetovalne in učne procese,
 • znati se pogajati,
 • znati uporabljati trans jezik,
 • znati ustvarjati hitre motivacijske strategije,
 • znati biti bolj sodelaven, podporen in fleksibilen,
 • znati prepoznati vedenjske in jezikovne strukture in preiti s 'kaj ljudje delajo' na 'kako to delajo'.
Usmerjeni k sebi:
 • znati načrtovati razvoj lastnega življenja in kariere in s tem hitreje napredovati na osebnem in poklicnem področju,
 • izboljšati samopodobo,
 • uspešno upravljati s seboj in svojimi motivacijskimi stanji,
 • naučiti se ločevati med poklicem in privatnostjo,
 • znati načrtovati in upravljati spremembe,
 • znati razvijati celostno mišljenje in sinergijo,
 • ozavestiti svoje vedenjske vzorce,
 • znati vzpostaviti odličen odnos s sabo in drugimi,
 • biti pripravljen na spremembe,
 • znati opazovati in poslušati, da bi znali bolj učinkovito komunicirati,
 • znati povečati sposobnost učenja in pomnjenja,
 • znati sprostiti vire notranje moči in talenta,
 • znati upravljati s čustvi in mislimi.

Vsebina

 • 1. modul: Skrivnosti dobrega stika
  Hitro ustvarjanje zaupanja in zanimanja (odnos z bolnikom/klientom)
  Strateška komunikacija (PRLL strategija: spremljanje, dober stik, vodenje, zrcaljenje, prepoznavanje motivacijskih stanj s pomočjo kalibriranja)
  Modalitete, kanali zaznavanja, komuniciranja in učenja, VAKOG
  Postavljanje in oblikovanje ciljev (SMART) in njihovo doseganje
  Upravljanje s seboj (self management)
  Izhodišča za svetovalno delo s pacientom (klientom) – aksiomi NLP
 • 2. modul: Zaznavni odtenki in čustvena stanja
  Zaznavni odtenki (podmodalnosti) in njihova uporaba pri zdravljenju, svetovanju in komunikaciji
  Aktiviranje motivacijskih virov moči (ugotavljanje čustvenih stanj moči, Odpravljanje negativnih čustvenih stanj, Vedenjski vzorci tesnobe, odklanjanja, strahu in odobravanja (strinjanja), Moč motivacije in samomotivacije, Odpravljanje nezaželenih navad in stanj Ustvarjanje novega vedenja, pozitivnih in močnih prepričanj, Odpravljanje fobij in strahu)
  Branje očesnih gibov (LEM) – pomen in raba
  Moč vrnitvenega sporočila (Feedback)
  Sidranje – tehnika hitrega spreminjanja (krog odličnosti, prekrivanje sider, generator norega vedenja)
 • 3. modul: Skrivnosti učinkovite komunikacije, svetovanja in učenja
  Svetovanje v procesu zdravljenja in spreminjanja (Svetovalni proces po korakih, Svetovalni modeli in procesi, Zaznavni položaji, Sprememba preteklosti, Sidranje – kopičenje in nizanje sider)
  Učenje in pomnjenje (Nevro-logične ravni osebnosti po Diltsu, Delovanje možganov in učenje)
  Model učinkovitega učenja, Učne strategije in delo z njimi (Kontrola bolečine in možgani)
  Učinkovita in prepričljiva komunikacija (Filtri zaznavanja, učenja in komuniciranja, Komunikacijski model, Struktura jezika /zavedna, nezavedna/, Trije nivoji komunikacije – verbalna, neverbalna, paraverbalna, Mentalne strategije in struktura vedenja, Vrednote in Komuniciranje/zdravljenje, Kalibriranje kot spretnost dekodifikacije sporočila sogovornika)
 • 4. modul: Pripravljeni na/za spremembe
  Prepričanja in njihovo spreminjanje (Preokvirjanje – vsebinsko, kontekstualno, hipno/udarno, Pogajalski model, Notranji 'priganjalci' – motivatorji)
  Tehnike spreminjanja (Satir tehnika, Sprememba paradigme, Swish tehnika)
  Uporaba metafor v procesu spreminjanja
  Strategije (ugotavljanje in preverjanje, T.O.T.E model)
 • 5. modul: Govorne spretnosti in poznavanje sebe in drugih
  Posredovanje informacij (Členjenje informacij – Chunking, 4 MAT sistem, Metamodel jezika in moč govora, Učinkovito nastopanje in predstavljanje)
  Meta programi (Prepoznavanja lastnih meta programov, Meta programi in komunikacija, Pestrost meta programov – vrste)
  Drugi meta programi – tipologija osebnosti (MBTIO)
 • 6. modul: Vizija in programiranje osebne in poslovne prihodnosti
  Trans in hipnotični jezikovni vzorci (Miltonov model jezika)
  Delo s časovno črto – Time Line (Uvod v TL, Ugotavljanje TL, Kako bolje upravljati s časom, Time Line Therapy, Sprememba dogodkov na časovnici, Odpravljanje negativnih čustev in ustvarjanje novih, Preokvirjanje omejujočih odločitev, Odpravljanje 'strahu' pred uspehom, Kako s pomočjo časovnice ustvariti pozitivno prihodnost)
  Razvoj osebnostne in poslovne vizije in programiranje pozitivne prihodnosti
Priprava na izpit in izpit v približno 30. dneh po končanem zadnjem modulu.

Trajanje

18 dni; 6 modulov po 3 dni ali po dogovoru

Certifikat

Udeleženci po opravljenih obveznostih in izpitu pridobijo mednarodni certifikat NLP Praktik (NLP Practitioner) - INLPTA.

Opombe


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si