NLP Mentor Praktik

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • reševanje problemov in konfliktov,
 • upravljanje s samim seboj,
 • učinkovito prenašanje znanja na druge,
 • učim se učiti,
 • mentorstvo,
 • svetovanje,
 • vodenje,
 • coaching,
 • motiviranje sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci se seznanijo z namenom in cilji mentorstva:
 • znajo definirati vloge mentorja in mentorca v določenem mentorskem procesu,
 • prepoznajo vedenjske in druge osebnostne vzorce, ki odlikujejo dobrega mentorja,
 • znajo narediti osebni mentoring načrt,
 • znajo voditi mentoring srečanja,
 • znajo ovrednotiti in evalvirati napredovanje in uspeh mentorca.
Udeleženci se seznanijo in trenirajo uporabo:
 • metod in tehnik poučevanja in prenašanja znanja in spretnosti,
 • učinkovitih komunikacijskih strategij, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu,
 • učinkovitih strategij načrtovanj svojega dela mentorcev,
 • strategij oblikovanja in doseganja ciljev.
Udeleženci usvojijo naslednja načela uspešnega sodelovanja:
 • več poslušaj in manj govori,
 • čim večkrat se strinjaj in pohvali napredek,
 • sprašuj,
 • izogibaj se direktnih nasvetov,
 • poskrbi za zaupanje in verbalno pomoč,
 • upoštevaj čustva,
 • ustvarjaj sproščeno in odkrito komunikacijo, okolje.

Vsebina

 • Mentorski proces in vloge in funkcije mentorja v tem procesu
  Kaj je mentorski proces
  Vloge mentorja
  Funkcije mentorja
  Mentorjeve kompentece
  Priprava na mentorski proces
  Vodenje mentoring srečanja
 • Učinkovita komunikacija
  Komunikacijski model
  Sistemi zaznavanja, komunikacija in učenja VAKOG
  V sintoniji s sogovornikom –PRLL strategija
  Besedna, nebesedna in parabesedna komunikacija
  Preciznost in jasnost v izražanju
  Opazovanje in aktivno poslušanje
  Podmodalnosti – zidaki naše osebnosti
  Podmodalnosti in čustva
  Empatija – kompatija – simpatija
 • O učenju
  Ravni učenja
  Magično število 7+-2
  Prepričanja in učenje
  Vrednote in učenje
  Površinska in globinska struktura
  Možganom prilagojeno učenje
  Pomen čutne izkušnje za učenje
  Ustvarjanje pozornosti in sodelavnosti
  Vseživljensko učenje
 • Motivacija in ustvarjalnost v mentorskem procesu
  Cilji in njihovo fokusiranje in preverjanje
  Vrnitveno sporočilo in njegov vpliv na učenje
  Notranja stanja in vpliv nanje – sidranje
  Delo z vprašanji
  Zaznavni položaji
  Ustvarjalnost kot motivator za delo in učenje
  Upravljanje s časom
  Osebni razvoj in pripravljenost na spremembe
  Kongruenca v poklicnem življenju
 • Kdo je kdo v mentorskem procesu?
  Meta programi
  Poznavanje osebnosti za lažji in učinkovitejši prenos kompetenc
  MBTIO indikator osebnosti
  Naši priganjalci
 • Strategije in delo z njimi
  TOTE model
  Strategije spreminjanja, odločanja in predstavljanja,… Moderiranje skupinskih procesov, Predstavljanje vsebin in informacij)
 • Svetovanje / Coaching
  Svetovalni model
  Svetovalne tehnike
  Coaching in mentorstvo
 • Izdelava mentorskega načrta
  Individualni in skupinski načrt
  Uporaba metode miselnih vzorcev /MM pri načrtovanju, učenju, pomnenju, reševanju problemov in analiziranju
  Master načrt v šestih korakih
  Kompetenčni načrt
  Spremljava načrta in vrednotenje napredovanja mentorca
 • Mentorski praktikum
  Tri srečanja, ki trajajo 2 do 3 ure z uspešnimi mentorji praktiki
 • Individualni coaching
  10 individualnih seans, pet osebnih in pet na daljavo preko telefona ali elektronske pošte

Trajanje

8 dni; štirje moduli po 2 dni ali po dogovoru.

V program so dodatno vključena še 3 srečanja po 2 do 3 ure z uspešnimi mentorji praktiki in 10 individualnih coaching seans (5 osebnih in 5 na daljavo).

Opombe

 • Program izvajajo trenerji z ustreznimi licencami.
 • Udeleženci med potekom programa izdelajo tri seminarske naloge, ki imajo za bodočega mentorja in podjetje (organizacijo) uporabno vrednost.
 • Po končanem programu in med njim udeležencem nudimo individualno svetovanje (coaching) ter individualno ali skupinsko mentorstvo.
 • Udeleženci, ki po končanem programu želijo nadaljevati izobraževanje, se lahko vključijo v mednarodni in certificiran program NLP Mojster Praktik (NLP Master Practitioner) oz. NLP Poslovni Mojster Praktik (NLP Master Business Practitioner), morajo pa opraviti dodatno usposabljanje na področju svetovanja in svetovalnih tehnik, narediti dve seminarski nalogi ter opraviti izpit iz tega dela.
 • Po uspešno zaključenem usposabljanju v programu NLP Mentor Praktik udeleženci prejmejo certifikat Glotta Nove.
 • Program na željo naročnika prilagodimo potrebam različnih ciljnih skupin (študenti, učenci, zaposleni, pripravniki,… )
 • Program izvajamo samo po naročilu (za znanega naročnika).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si