NLP Diploma INLPTA

NLP diploma INLPTA je izobraževanje za vse tiste, ki želijo spoznati osnovne veščine NLP-ja in se šele potem odločiti, ali bi želeli z izobraževanjem za NLP Praktika še globlje in natančneje spoznati ta pristop.

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • prožnost,
 • vodenje,
 • upravljanje z notranjimi stanji,
 • dobri in kakovostni odnosi,
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • vedenjske kompetence.

Cilji

Udeleženci:
 • spoznajo, kako celostno in učinkovito komunicirati in odkrijejo lastne miselne vzorce in vedenjske strategije ter se seznanijo z vedenjskimi vzorci in strategijami drugih (sodelavcev, partnerjev,…),
 • se naučijo graditi in vzdrževati dobre medosebne stike in odnose, • se naučijo zgraditi odgovorno vplivanje nase in na druge,
 • znajo informacije posredovati na jasen in razumljiv način,
 • znajo ustvariti svoja najboljša notranja stanja za delo in odlične rezultate pri soočanju z izzivi,
 • so sposobni večje prilagodljivosti spremembam v okolju,
 • znajo jasno postavljati cilje in znajo biti odločni pri njihovi realizaciji,
 • znajo upravljati s svojimi miselnimi in čustvenimi procesi in stanji,
 • razumejo osnovne zakonitosti Nevro-lingvističnega programiranja in njihovo uporabo pri delu in v vsakdanjem življenju,
 • postanejo radovedni, - zakaj počnemo to kar počnemo,
 • raziskujejo tiste vrednote in prepričanja, navade in strategije, ki jih omejujejo - kako jih preoblikovati preko mišljenja, občutenja in vedenja tako, da dosežejo svoje sanjske cilje.

Vsebina

 • Uvod v NLP
  Kaj je Nevro Lingvistično Programiranje-NLP
  Zgodovina in razvoj NLP-ja
  Nekatere predpostavke NLP-ja
 • Štirje stebri NLP-ja
  Ciljna naravnanost in oblikovanje in doseganje SMART ciljev
  Čutna ostrina in celostna komunikacija
  Prožnost v vedenju je prilagajanje lastnega vedenja drugim
  Dober stik in upoštevanje sogovornika
 • Učinkovita komunikacija
  Komunikacijski model
  Komunikacija po NLP-ju (kalibriranje, spremljanje, dober stik, spremljanje,vodenje)
  Vpliv zunanjih dogodkov na notranje predstave – filtri
  Strateška komunikacija in PRLL strategija
  Moč besed na naše misli in dejanja
  Model konstruktivne povratne informacije
 • Dober stik
  Kako zgraditi in izboljšati poslovne in druge odnose
        - dober stik
        - zrcaljenje
        - spremljanje
        - vodenje
        - ujemanje
 • Čutna ostrina
  Strateška komunikacija in trening čutne ostrine
  Razumeti sebe in druge skozi podmodalnosti
 • Upravljanje s samim seboj
  Zaznavni položaji
  Generator novega vedenja (NBG) - preprosto orodje za reševanje problemov in ustvarjanje novega vedenja
  Odkrivanje notranje strukture časa in odkrivanje ciljev v prihodnosti
  Sidranje - učinkovito orodje za doseganje dobrega in uravnoteženega počutja
  5 ključev osebnega in poslovnega razvoja

Trajanje

Program obsega 4 dni (32 ur) in ga izpeljemo v dveh modulih po 16 ur.
V dogovoru z naročnikom je mogoče tudi drugače.

Certifikat

 • NLP Diploma INLPTA je mednarodni certifikat Mednarodnega združenja za NLP, ki ima sedež v ZDA (INLPTA - International NLP Trainers Association).
 • Mednarodni certifikat potrjujete, da so njeni "lastniki" osvojili osnovna NLP znanja in veščine in si pridobili kompetence na področju učinkovite komunikacije.
 • Pogoji za pridobitev diplome so: vsaj 80% prisotnost v programu, lastna demonstracija naučenega v praksi.

Opombe

 • Program je izjemno praktično naravnan, zato so vsa pridobljena znanja in veščine takoj prenosljivi v prakso.
 • Po končanem programu (en mesec) in med njim udeležencem nudimo brezplačno individualno svetovanje (coaching).
 • 32-urno NLP usposabljanje obsega vsebine prvih treh dni treninga v programu NLP Praktik (NLP Practitioner) oz. NLP Poslovni Praktik (NLP Bussiness Practitioner), zato lahko udeleženci po želji program nadaljujejo v obeh omenjenih programih.
 • Program izvajamo samo po naročilu (za znanega naročnika).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si