Vodja kariernega kluba

Šifra programa: 10.3.7.  
Skupina: 10.3. Veščine coachinga
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • razvoj kariere,
 • večja zaposljivost,
 • iiskanje zaposlitve.

Cilji

Udeleženci se usposobijo za začetek vodenja kariernih klubov.

Vsebina

Usposabljanje je sestavljeno iz štirih sklopov:
 • Prvi sklop
  Temelji karierne orientacije.
  Koraki pri pripravi na poklicno in karierno odločitev.
  Težave, s katerimi se ljudje v tem procesu soočajo ter načini razreševanja problemov,…
 • Drugi sklop
  Udeleženci osvajajo veščine vodenja kariere z izmenjevanjem informacij v skupini, preverjanjem rezultatov – osebnostnih potencialov in kompetenc z zahtevami poklicev, usmerjanja skozi celoten proces razvoja kariere, samomotiviranjem za medsebojno sodelovanje in pomoč,…
  Za določitev poklicnih ciljev uporabijo orodja, s pomočjo katerih opredelijo poklicne in karierne cilje.
 • Tretji sklop
  Udeleženci se usposobijo za izdelavo osebnega kariernega in kompetenčnega načrta. Usposabljanje obsega tudi usvajanje postopkov, ki so potrebni za preverjanje in uresničevanje kariernih načrtov.
  Udeleženci uporabljajo še druga orodja, ki so namenjena načrtovanju kariere,... kot so npr. orodja iz nabora Europass,...
 • Četrti sklop
  Preverjanje znanja in usposobljenosti za vodenje kareirnih klubov: Udeleženec usposabljanja samostojno pripravi seminarsko nalogo in akcijski načrt uporabe znanja v praksi vodenja lastnega kariernega kluba. Sledi še zagovor seminarske naloge (akcijskega načrta).

Trajanje

Program obsega 48 ur, in sicer: 1. sklop: 4 ure; 2. sklop: 20 ur; 3.sklop: 12 ur; 4.sklop: 12 ur; skupaj 48 ur.

Opombe


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si