Tečaji splošnega jezika

Šifra programa: 11.0.1.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 11. JEZIKOVNA ŠOLA
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Razvoj kompetenc

  • komuniciranje v tujem jeziku na osnovni in višji ravni.

Cilji

Cilj programa je celostno usposabljanje za medsebojne in medkulturne jezikovne komunikacije ter razvijanje slušnih, bralnih, govornih in pisnih sposobnosti.

Opis, vsebina in trajanje

  • Programi splošnega jezika potekajo po verificiranih programih Ministrstva RS za šolstvo in šport (osnovna in višja raven) in so usklajeni z evropsko jezikovno lestvico (Europass).
  • Tečaji splošnega jezika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 so 40-urni konverzacijski tečaji, tečaji slovnice in pravopisa pa imajo pet stopenj in obsegajo vsak po 20 ur).
  • Tečaji so namenjeni vsem, tako začetnikom kot tistim, ki tuji jezik dobro obvladajo in bi želeli nadgraditi ali ekspertirati svoje že osvojeno znanje.
  • Tečaji potekajo v strnjeni, seminarski obliki (4 dni po 10 ur dnevno; običajno od četrtka do nedelje) po licenčni metodi Globalno učenje® ali drugače po dogovoru z naročnikom.
  • Globalno učenje® temelji na kombiniranju različnih metod in tehnik, kot so sugestopedija (učenje v alfa stanju za hitrejše in globlje pomnjenje), miselni vzorci (poseben način zapisovanja za širjenje besedišča, pripravo nastopa, sestavka), mentalni trening (sproščanje, odpravljanje negativnih prepričanj in blokad), kvantno učenje (učinkoviti načini zapisovanja, učenje z obema možganskima polovicama) in nevrolingvistično programiranje (NLP – upoštevanje različnih učnih tipov, pozitivna motivacija).
  • S pomočjo metod razgovora, demonstracije, razlage in različnih dejavnosti s poudarkom na konverzaciji (na primer igre vlog, veščine nastopanja in prezentiranja, komunikacijske igre, kreativno pisanje itd.) so udeleženci aktivni in skozi individualno delo, delo v dvojicah in skupinah v nenehnem stiku z jezikom. V ospredju je takojšnja uporaba jezika, zato udeleženci samostojno spregovorijo že v prvih urah začetnega tečaja. Ker tečaji potekajo v strnjeni obliki, je izpostavljenost jeziku maksimalna. Koncentracija je velika, saj se udeleženci štiri dni posvečajo samo učenju jezika. Na prijeten, sproščujoč, učinkovit ter ustvarjalen način obogatijo svoje besedišče, izboljšajo pravilnost izražanja, pridobijo samozavest pri rabi jezika in se poleg tega naučijo še različnih praktičnih spretnosti za življenje.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si