Kolegialni coaching – Izgradnja učinkovitega zavezništva, podporništva in sodelovanja na delovnem mestu

Šifra programa: 10.3.8.  
Skupina: 10.3. Veščine coachinga
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • vodenje,
 • coaching,
 • upravljanje s seboj,
 • motivacija in samomotivacija.

Cilji

 • zaposlene naučiti osnov coachinga, da bodo izboljšali svoj lastni način učenja in znali voditi coaching pogovore s sodelavci,
 • opremiti zaposlene s tehnikami in orodji za učinkovito podporo sodelavcev v zahtevnih situacijah, ki so povezane z njihovimi delovnimi nalogami, medosebnimi odnosi in odnosi s strankami,
 • razvijati nove osebne in komunikacijske veščine, ki bodo nadgradile kakovost dela zaposlenih (zlasti veščine, ki vzpodbujajo medsebojno podporo, sodelovanje, zavezništvo…),
 • razvijati sposobnost prepoznavanja najboljše možne rešitve v danem trenutku in hitrega iskanja poti za udejanjanje teh rešitev,
 • ustvarjati pogoje za učinkovito podajanje povratnega sporočila, ki krepi medosebne odnose in gradi medsebojno zaupanje.
S pomočjo kolegialnega coachinga bo organizacija razvijala delovno okolje, usmerjeno k učenju in stalnemu razvoju posameznikov in celotne organizacije.

Vsebina

 • Kaj lahko kolegialni coaching prinese organizaciji in kakšne so koristi kolegialnega coachinga za posameznike (študije primera, demonstracija, delo v skupinah in skupinska diskusija)
 • Kako razvijati veščine izvajanja kolegialnega coachinga in se opremiti z orodji za proces, ki je usmerjen k doseganju želenih rezultatov (študije primera, delo v parih in v skupinah, predstavitev z diskusijo, praktične vaje, demonstracije coachinga, coaching vaje):
  - postavljanje pravih vprašanj za doseganje ciljno usmerjene komunikacije (spremljanje sogovornika, refleksija in jezikovno zavedanje),
  - ustvarjanje zaupanja,
  - spodbujanje delovanja,
  - prevzemanje odgovornosti,
  - model coachinga za učinkovito reševanje problemov (GROW model).
 • Kako prepoznati svoje sposobnosti, "tiho" znanje in osebnostne potenicale in znati pri tem podpreti tudi svoje sodelavce:
  - model za prepoznavanje potencialov in motenj pri doseganju uspešnosti (formula coachinga: demonstracija coachinga, coaching vaja s povratnim sporočilom in skupinska diskusija),
  - prepoznavanje osebnostnih lastnosti, vrednot, čustev in prepričanj, ki usmerjajo naše delovanje (teorija zavedanja odnosov): predstavitev z diskusijo na osnovi vprašalnika (ali brez), demonstracija coachinga in coaching vaja s povratnim sporočilom.
 • Kako krepiti lastno motivacijo in motivacijo svojih sodelavcev s pomočjo kolegialnega coachinga (predstavitev z diskusijo, demonstracija coachinga in coaching vaja s povratnim sporočilom, študije primera iz vsakdanje prakse, samocoaching s pomočjo vprašalnika):
  - povečevanje osebne moči in krepitev osebne karizme s pomočjo modela osebnosti Roberta Diltsa,
  - prepoznavanje možnosti in priložnosti za nove oblike delovanja (prepoznavanje stanja in oblikovanje ustreznega pristopa),
  - načrt uporabe coachinga v lastnem delovnem okolju.
 • Kakšno je povratno sporočilo, ki ustvarja zaupanje in vodi k uspehu (primeri vsakdanjih povratnih informacij, primeri dobrih povratnih informacij iz prakse, razlaga z diskusijo, coaching vaja):
  - opazovanje uspešnosti pri izvajanju nalog in razvijanje samorefleksije pri svojem delovanju (prepoznavanje vrlin in priložnosti za izboljšave),
  - potencialne ovire pri podajanju učinkovitega povratnega sporočila,
  - moč učenja s povratno informacijo - usmerjenost v prihodnost namesto v preteklost,
  - vizualizacija uspešno opravljene naloge in oblikovanje modela odličnosti za uspešno delovanje v delovnem okolju.

Trajanje

4 dni, (24 do 32 ur); dvakrat po 2 dni (dva modula po 2 dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Med moduloma udeleženci vadijo kolegialni coaching vsaj 2 krat v vlogi coacha, 2 krat v vlogi stranke in 2 krat coaching pogovor v vsakodnevnih delovnih situacijah.
 • Udeleženci svoje učne izkušnje v vlogi coacha zapisujejo v poročila.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si