Sam svoj coach

Šifra programa: 10.3.6.  
Skupina: 10.3. Veščine coachinga
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>


Uporaba veščin coachinga na sebi oz. samocoaching (ang. self-coaching) je alternativa v praksi bolj uveljavljenemu coachingu – konceptu coacha in stranke, kjer je coach tisti, ki izvaja coaching.

Samocoaching od posameznika zahteva dobro izurjene veščine osredotočanja in samousmerjanja ter zmožnost distanciranja, hkrati pa samocoaching predstavlja posamezniku vedno dostopen vir, ki je na voljo pri reševanju kateregakoli življenjskega izziva.

Komu je program namenjen

Program Sam svoj coach je namenjen vsakemu, ki želi z raziskovanjem in usmerjanjem sebe zrasti in napredovati ali pa premagati oviro na poklicnem področju ali v osebnem življenju in je v ta namen pripravljen preživeti nekaj časa s skupino posameznikov, ki so tam z enakim namenom, in seveda, sam s sabo.

Cilji

Udeleženci znajo:
 • postavljati dobra coaching vprašanja,
 • se pozitivno motivirati,
 • izvajati proces samocoachinga s pomočjo zapisovanja in uporabe coaching orodij,
 • gledati v prihodnost in ne v preteklost,
 • diagnosticirati svoje izzive,
 • izdelati osebni načrt uvajanja sprememb življenjskega sloga,...
Udeleženci izboljšajo:
 • veščine odločanja,
 • svojo vero vase in lastne veščine in sposobnosti,
 • pripravljenost delati spremembe v lastnem življenjskem slogu,
 • prepoznavanje svojih virov, lastnosti,
 • sposobnost fokusiranja,
 • planiranje "akcijskega" poteka lastnega načina življenja in osebnostnega razvoja,
 • sposobnost spraševanja,
 • sposobnost motiviranja in samomotiviranja,
 • lastno prožnost in sposobnost prilagajanja spremembam,…
Udeleženci razvijajo veščine in kompetence:
 • coaching/svetovanje,
 • sprejemanje odločitev,
 • motivacija in samomotivacija,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • odgovornost do sebe in drugih,
 • pripravljenost za spremembe, ustvarjalnost,
 • upravljanje s seboj,
 • znati se učiti,
 • sistemsko mišljenje,
 • upravljanje s seboj,
 • obvladovanje časa,
 • doseganje ciljev,
 • usmerjenost k rezultatom,
 • postavljanje vprašanj,...

Vsebina

 • Kaj je coaching (Definicija coachinga in njegove korenine, viri coachinga, možnosti, ki jih ponuja osebna uporaba coaching veščin)
 • Koncepti coachinga (Učinkovita coaching vprašanja, postavljanje ciljev in načrtovanje, sprejemanje odgovornosti)
 • Diagnostična orodja (Profesionalno in osebno kolo ravnovesja, coaching “formula”)
 • Notranja stanja coacha (Zaznavni položaji in prehodi)
 • Kako uporabiti strategije coachinga na sebi (Seznam vprašanj, Diltsova piramida nevrologičnih ravni osebnosti, pisanje in branje pri samocoachingu, postavljanje učinkovitih vprašanj sebi)
 • Iz coacheve orodjarne (Raziskovanje različnih možnosti, Členjenje navzdol, Členjenje navzgor in Stransko členjenje, Prve strani najprej)
 • Prepričanja (Ocena prepričanj – pisanje, Oblikovanje želenih prepričanj, Sprememba prepričanj)
 • Treningi

Trajanje

Program obsega 24 andragoških ur in se izvaja v obliki šestih srečanj po 4 andragoške ure.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si