Veščine nebesedne govorice v poslovnih pogovorih (Telo pomni!)

Šifra programa: 2.1.24.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komunikacija.

Cilji

Udeleženci spoznajo:
 • da nam dobro poznavanje nebesedne komunikacije daje celosten in natančnejši vpogled v stvari,
 • da smo z boljšim razumevanjem tudi zadovoljnejši, uspešnejši in učinkovitejši pri delu in v življenju,
 • da s pomočjo znanj nebesednega sporazumevanja in s pomočjo znanj temeljnih principov in pravil za učinkovito nebesedno komunikacijo lahko dvignemo poslovno uspešnost oz. lahko zvišamo odstotek prodaje storitev ali blaga,
 • da lahko merimo raven intuicije in čustvene inteligence z analizo nebesedne govorice skozi mimiko, videz, držo, kretnje, obleko, čas, medsebojno oddaljenost in dotik (tj. samodotik ali dotik s sogovornikom v komunikacijskem krogu),
 • da je kritičen trenutek v poslovni komunikaciji preverjanje informiranosti - dekodiranje analognih (nebesednih) in digitalnih (besednih) sporočil v procesu dejavnega opazovanja/poslušanja sogovornika,
 • da je cilj vsakega učenja nebesedne komunikacije tudi bolj kakovostno in prijazno sporazumevanje s sodelavci, kolegi in poslovnimi partnerji, prijetno delovno vzdušje in dobri odnosi v podjetju,
 • da je potrebno opaziti, slišati in razumeti skrivna sporočila sogovornika, kaj nam ljudje ne govorijo ali govorijo, brez besed in med njimi, ki so odločilna za izhod pogajanj in končne rezultate,
 • da obstoja velika nevarnost napačnega tolmačenja nebesednih znakov in da je nujno nenehno in večkrat preverjati dobljene rezultate analize nebesedne komunikacije.

Vsebina

 • Pri pogajanjih s strankami pa tudi v zasebnem življenju smo lahko uspešnejši, če bolje razumemo oz. «beremo« nebesedne znake in namere našega sogovornika. Če to znamo, lahko ugotovimo, kaj je sogovornik želel reči, ampak ni izrekel in kaj ni odkrito želel povedati, a je za nas pomembno,
 • Fiziognomija: večplastnost pomenov mikrogibov obrazne mimike,
 • Metode in kriteriji za tolmačenje nebesedne govorice,
 • Avto analiza lastnih nebesednih znakov kot osnova za zaznavanje zunanjih pojavov,
 • Intuicija in čustvena inteligenca v analizi nebesedne govorice. Intuitivno zaznavanje informacij se zgodi vedno pred intelektualnim zaznavanjem,
 • Tolmačenje nebesednih in besednih elementov (znakov/signalov), govorjenja, materialnih in nematerialnih, spremenljivih ali fiksnih v naslednjih področjih: mimika, videz, drža, kretnje - posamične in paketne- gibov/oči, glave, celega telesa, položaji in kretnje rok, položaji in kretnje nog ter stopal/parajezik: intenzivnost in barva glasu, magnetizem glasu, ritem govora, premori, ton, molk, intonacija (melodija), nebesedna zvočna sporočila (hm, kihanje...);
 • Analizirajmo poslovni bonton z drugega zornega kota (kot poudarke v izrečenem, pomožne poslovne predmete, obleko, medsebojno oddaljenost, čas in točnost, barve, vonj in dotik- tj. samo dotik ali pa dotik s sogovornikom v komunikacijskem krogu),
 • Veščina poznavanja nebesedne govorice je tudi videti, slišati in razumeti skrivna sporočila sogovornika in opaziti ter poznati velik vpliv tistega, česar se nebesedno ne izrazi, ampak je odločilno za dober izhod in končne rezultate pogajanj, dogovarjanj…,
 • Nevarnosti tolmačenja nebesednih znakov. Nujnost nenehnega preverjanja dobljenih rezultatov analize nebesedne komunikacije. Trije osnovni načini,
 • Nebesedna komunikacija pri laganju in taktiziranju: uspešno branje sogovornikovega obnašanja in večplastnih sporočil,
 • Kdaj in zakaj je pri poslovnih partnerjih, ki so ženskega spola, analiza neverbalne govorice hitrejša in natančnejša?,
 • Hitro možgansko procesiranje pri odločitvi za eno od štirih strategij vedenja pri pogajanjih,
 • Kako s pomočjo znanj nebesednega sporazumevanja dvignemo poslovno uspešnost oz. zvišamo odstotek prodaje storitev ali blaga?

Trajanje

12 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si