Reševanje problemov v skupini s pomočjo narativnega coachinga

Šifra programa: 2.1.25.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Razvoj kompetenc

 • poznavanje sebe in drugih,
 • odgovornost do sebe in drugih,
 • sposobnost ločevanja posameznika/posameznikov od zadeve, ki jo člani tima ali posameznik doživlja kot "problem"
 • sposobnost osredotočanja in (samo)spraševanja za bolj učinkovito iskanje rešitev,
 • sposobnost empatije in celovitega razumevanja situacije,
 • sposobnost osredotočanja,
 • pripravljenost za spremembe,
 • usmerjenost k skupnim ciljem in doseganju skupnih rezultatov.

Cilji

Rešiti konkretne probleme, s katerimi se udeleženci soočajo na delovnem mestu

Vsebina

 • Kako uporabiti narativni pristop pri reševanju problemov v timu
  Razlikovanje dogodkov od lastnih zaključkov in lastnega razumevanja (pokrajina dejanj in pokrajina identitete)
 • Individualni coaching s fokusno osebo skozi proces "eksternalizacije problema" in ustvarjanja "zemljevida problema"
  Poimenovanje problema
  Sledenje prisotnosti problema v preteklosti
  Raziskovanje učinkov problema
  Vrednotenje učinkov problema
 • Timski coaching z reflektivno skupino skozi proces "ponovnega pripovedovanja" o problemu
  Odziv na pripoved fokusne osebe o problemu in učinek te pripovedi na njihov odnos do problema
 • Individualni coaching s fokusno osebo skozi proces njenega "ponovnega pripovedovanja" o problemu v luči novih vpogledov, ki jih je prispevala reflektivna skupina
  Umeščanje problema v kontekst (dekonstrukcija)
  Odkrivanje edinstvenih učinkov prisotnosti problema
  Sledenje prisotnosti učinkov in pomenov, ki jih imajo edinstveni učinki za posameznika in za tim
  Oblikovanje alternativne zgodbe
 • Oblikovanje nove strategije delovanja na osnovi alternativne zgodbe.
 • Odkrivanje edinstvenih učinkov alternativne zgodbe in ustvarjanje nove zaveze za uspešno delovanje.

Trajanje

8 ur (2 x 4 ure) ali po dogovoru

Opombe

Program poteka po principih narativnega in timskega coachinga.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si