Veščine coachinga za mediatorje in arbitre

Šifra programa: 10.3.4.  
Skupina: 10.3. Veščine coachinga
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • motivacija sebe in drugih,
 • razvoj sebe in drugih,
 • coaching.

Cilji

Udeleženci (mediatorji / arbitri) se usposobijo za uporabo veščin coachinga na svojem delovnem in poklicnem področju.

Vsebina

Program je prilagojen potrebam že zaposlenih mediatorjev / arbitrov. Ima dva modula, ki kompleksno (teoretično in praktično) obravnavata veščine coachinga, ki jih zaposleni lahko učinkovito uporablja pri svojem delu.

1. modul: Uvod v veščine coachinga za mediatorje in arbitre
 • Kaj je coaching?
  Definicija in nastanek coachinga
  Viri coachinga
  Razlike med coachingom, konzultiranjem, svetovanjem, terapijo in treningom
 • Sodobni zaposleni v vlogi coacha
  Razlogi za uvajanje coachinga
  Značilnosti izvajanja coachinga pri profesionalnem razvoju
  S coachingom do razvijanja samostojnosti zaposlenih
  Coaching in profesionalni razvoj - pobude za reflektiranje lastne vloge pri profesionalnem razvoju
 • Koncepti coachinga
  Oblikovanje in ustvarjanje zavezništva
  Povratno sporočilo (feedback)
  Povzemanje
  Pospeševanje dejanj
  Izgradnja zaupanja
  Učinkovita coaching vprašanja
  Postavljanje ciljev in načrtovanje
  Sprejemanje odgovornosti
 • Diagnostična orodja
  Profesionalno in osebno kolo ravnovesja
  Coaching “formula”
 • Komunikacijske veščine
  Dober stik
  Aktivno poslušanje
 • Uporaba skupinskega in individualnega coachinga pri profesionalnem razvoju
  Coaching kot komunikacijsko in motivacijsko orodje
  Pomen coachinga za rast posameznika, zaposlenega, podjetja
  Individualni in skupinski coaching
 • Treningi
2. modul: Veščine coachinga za mediatorje in arbitre
 • Utrjevanje, poglobitev in razširitev vsebin uvodnega modula
 • Filozofija in etika coachinga
 • Notranja stanja mediatorja / arbitra coacha
  Zaznavni položaji
  Koristna coaching stanja
  Upravljanje sebe
 • Iz orodjarne mediatorja / arbitra coacha
  Raziskovanje različnih možnosti
  Nastavljanje ogledala
  Postopnost procesa
  Členjenje navzdol in navzgor, stransko členjenje ...
  Osrednja pozornost (Primary focus)
 • Prepričanja
  Ocena prepričanj
  Oblikovanje želenih prepričanj
  Sprememba prepričanj
 • Koncepti coachinga
  Prekinjanje
  Povzemanje
  Povedati bistvo (Bottom lining)
  Prepoznavanje in pohvala
  Proslavljanje (Championing)
 • Možnosti uporabe coachinga na delovnem mestu mediatorja / arbitra
 • Treningi

Trajanje

Program obsega 8 dni (4 krat po 2 dni oz. 64 ur):
 • 1. modul: 2 krat po 2 dni (32 ur),
 • 2. modul: 2 krat po 2 dni (32 ur).
---
Oba modula vključujeta coahing praktikum, ki vsebuje praktično treniranje coaching veščin po sistemu coach–klient (vrnitveno sporočilo).

Opombe


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si