Veščine coachinga za zaposlitvene svetovalce

Šifra programa: 10.3.3.  
Skupina: 10.3. Veščine coachinga
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • motivacija sebe in drugih,
 • razvoj sebe in drugih,
 • coaching.

Cilji

Udeleženci (zaposlitveni svetovalci) se usposobijo za uporabo veščin coachinga na svojem delovnem in poklicnem področju.

Vsebina

Program je prilagojen potrebam že zaposlenih zaposlitvenih svetovalcev. Ima dva modula, ki kompleksno (teoretično in praktično) obravnavata veščine coachinga, ki jih zaposleni lahko učinkovito uporablja pri svojem delu.

1. modul: Uvod v veščine coachinga za zaposlitvene svetovalce
 • Kaj je coaching?
  Definicija in nastanek coachinga
  Viri coachinga
  Razlike med coachingom, konzultiranjem, svetovanjem, terapijo in treningom
 • Sodobni zaposleni v vlogi coacha
  Razlogi za uvajanje coachinga
  Značilnosti izvajanja coachinga pri profesionalnem razvoju
  S coachingom do razvijanja samostojnosti zaposlenih
  Coaching in profesionalni razvoj - pobude za reflektiranje lastne vloge pri profesionalnem razvoju
 • Koncepti coachinga
  Oblikovanje in ustvarjanje zavezništva
  Povratno sporočilo (feedback)
  Povzemanje
  Pospeševanje dejanj
  Izgradnja zaupanja
  Učinkovita coaching vprašanja
  Postavljanje ciljev in načrtovanje
  Sprejemanje odgovornosti
 • Diagnostična orodja
  Profesionalno in osebno kolo ravnovesja
  Coaching “formula”
 • Komunikacijske veščine
  Dober stik
  Aktivno poslušanje
 • Uporaba skupinskega in individualnega coachinga pri profesionalnem razvoju
  Coaching kot komunikacijsko in motivacijsko orodje
  Pomen coachinga za rast posameznika, zaposlenega, podjetja
  Individualni in skupinski coaching
 • Treningi
2. modul: Veščine coachinga za zaposlitvene svetovalce
 • Utrjevanje, poglobitev in razširitev vsebin uvodnega modula
 • Filozofija in etika coachinga
 • Notranja stanja zaposlitvenega svetovalca coacha
  Zaznavni položaji
  Koristna coaching stanja
  Upravljanje sebe
 • Iz orodjarne zaposlitvenega svetovalca coacha
  Raziskovanje različnih možnosti
  Nastavljanje ogledala
  Postopnost procesa
  Členjenje navzdol in navzgor, stransko členjenje ...
  Osrednja pozornost (Primary focus)
 • Prepričanja
  Ocena prepričanj
  Oblikovanje želenih prepričanj
  Sprememba prepričanj
 • Koncepti coachinga
  Prekinjanje
  Povzemanje
  Povedati bistvo (Bottom lining)
  Prepoznavanje in pohvala
  Proslavljanje (Championing)
 • Možnosti uporabe coachinga na delovnem mestu svetovalca za zaposlitev
 • Treningi

Trajanje

Program obsega 8 dni (4 krat po 2 dni oz. 64 ur):
 • 1. modul: 2 krat po 2 dni (32 ur),
 • 2. modul: 2 krat po 2 dni (32 ur).
---
Oba modula vključujeta coahing praktikum, ki vsebuje praktično treniranje coaching veščin po sistemu coach–klient (vrnitveno sporočilo).

Opombe


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si