Učinkovito ravnanje s seboj in z drugimi

Šifra programa: 2.1.22.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • samozavedanje in učinkovito ravnanje s čustvi,
 • učinkovito ravnanje v stresu,
 • obvladovanje zahtevnih situacij.

Cilji

Udeleženci:
 • razlikujejo med različnimi vrstami čustev in jih uspešno prepoznavajo pri sebi in drugih,
 • razumejo pomen in vlogo čustev na delovnem mestu,
 • učinkovito uporabljajo čustva pri vsakdanjem delu,
 • razumejo pomen različnih vrst stresa in se znajo nanj ustrezno odzvati,
 • ozavestijo lastne vzorce obnašanja v stresu in so jih sposobni preseči,
 • uporabljajo različne tehnike obvladovanja stresa in jih znanjo prilagoditi sebi,
 • poznajo vrste in kategorije zahtevnih situacij na delovnem mestu / v službi,
 • uporabljajo različne modele za učinkovito ravnanje / obvladovanje zahtevnih situacij na delovnem mestu,
 • so sposobni analizirati konkretne primere zahtevnih situacij na delovnem mestu,
 • izmenjajo medsebojne izkušnje / učinkovite strategije / primere za ravnanje z zahtevnimi situacijami.

Vsebina

1.modul: Čustva, stres in sprostitev
 • Čustva na delovnem mestu: Kaj/kam bi z njimi?
  Kaj so čustva (primarna, sekundarna)
  Čustva in njihova vloga na delovnem mestu
  Čustva in/ali inteligentnost? (osem inteligentnosti po H. Gardnerju)
  Čustvena pismenost
  Pet korakov za učinkovito ravnanje s čustvi
 • Stres – naš zaveznik
  Kaj je stres in vrste stresa (pozitivni, negativni, akutnimi, kronični)
  Kako stres prepoznati
  Stresne situacije na delovnem mestu
  Učinkovito ravnanje s stresom: zaznavni položaji, tehnike vizualizacije, meditacija, dihanje, šport, flow
  Vsakodnevni mini trening za sprostitev in dobro počutje: Kaj lahko danes dobrega storim zase?
2. modul: Zahtevne situacije na delovnem mestu in kako jih uženemo?
 • Zahtevne situacije na delovnem mestu
  Vrste in primeri zahtevnih situacij
  Opredelitev zahtevne situacije
  Kategorije zahtevnih situacij
  Čustva in vedenje v zahtevnih situacijah
  Zahtevna situacija vs idealna situacija na delavnicah
  CAPRI in STOP modela za ravnanje v zahtevnih situacijh
  S.C.O.R.E. model za ravnanje v zahtevni situaciji
  Zahtevna situacija in povratna informacija
  Treningi: Delo na konkretnih primerih, študije primera in igre vlog

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si