Interaktivna komunikacija in učinkovita prodaja

Šifra programa: 3.0.3.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 3. DELO S STRANKAMI, PRODAJA IN TRŽENJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • prodaja in trženje,
 • dejavno poslušanje,
 • kalibriranje,
 • upravljanje s stresom,
 • upravljanje s seboj.

Cilji

 • razumeti in ozavestiti razlike med kupci na eni ter prodajalci na drugi strani,
 • spoznati, izuriti ter učinkovito uporabljati VAKOG komunikacijo pri prodaji,
 • znati kalibrirati ter vzpostaviti dober stik in ga ohraniti,
 • učinkovito strateško komunicirati pri prodaji,
 • znati uporabljati VS metodo za pospeševanje prodaje,
 • znati učinkovito upravljati s svojimi notranjimi stanji,
 • spoznati, kaj povzroča stres in kako ga odpraviti,
 • ustrezno uporabiti različne zaznavne položaje,
 • Razumeti pomen besedne, nebesedne in parabesedne govorice v prodaji,
 • se naučiti dejavno poslušati in parafrazirati,
 • se izuriti v ravnanju z vprašanji, medklici, pripombami in ugovori,
 • znati uporabiti 4 MAT sistem pri prodajnem razgovoru,
 • znati prepoznavati, izraziti ter nadzorovati svoja čustva ter se vživeti v partnerjevo kožo,
 • nemudoma uporabiti znanje na praktičnih primerih in ob skupinski analizi,
 • izmenjati znanje, izkušnje in koristne informacije z drugimi udeleženci,
 • zgraditi lastne temelje za nadaljnji razvoj spretnosti za učinkovito prodajo.

Vsebina

 • Razlike med ljudmi premikajo svet
 • VAKOG komunikacija in prodaja
 • Komunikacijski model
 • Kalibriranje in strateška komunikacija
 • Besedna, parabesedna in nebesedna komunikacija
 • Metoda VS za pospeševanje prodaje
 • Dejavno poslušanje in učinkovita prodaja
 • Ravnanje z vprašanji, medklici, pripombami in ugovori
 • Stres in upravljanje s samim seboj
 • 4 MAT sistem in prodajni razgovor
 • Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

Trajanje

20 ur (3 dni) ali po dogovoru

Opombe

Celoten program temelji na tehnikah in metodah NLP-ja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si