Coaching v prodaji

Šifra programa: 3.0.11.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 3. DELO S STRANKAMI, PRODAJA IN TRŽENJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motivacija,
 • učinkovita prodaja.

Cilji

 • poznavanje coaching orodij in coaching formule za delo v prodaji,
 • poznavanje orodij za inovativno reševanje problemov, kofliktov in ugovorov,
 • razvijanje komunikacijskih in motivacijskih veščin,
 • razvoj veščin za učinkovito prodajo po telefonu,
 • razvoj veščin za upravljanje s samim seboj,
 • razvoj veščin predstavitve izdelka in/ali storitve,
 • razvoj učinkovitih in vplivnih jezikovnih vzorcev v prodaji.

Vsebina

 • Osnove coachinga
  (Definicija coachinga, Matrica coachinga, Ključni coaching koncepti za učinkovito prodajo)
 • Ključni elementi učinkovite prodaje
  (Komunikacija in motvacija pri prodajnem pogovoru, Vzpostavitev dobrega stika z vsakim posameznikom- stranko, kupcem, poslovnim partnerjem-, Motiviranje vsakega posameznika, Oblikovanje zavezništva, Kaj pripelje do nerazumevanja?)
 • Orodja za izboljšanje prodaje skozi komunikacijske in motivacijske veščine
  (Stili mišljenja in motiviranja sebe in drugih- po Gregorc-u-, Strateška komunikacija z vsakim posameznikom glede na njegov načinov mišljenja- PRLL startegija-, Veščine učinkovite predstavitve izdelka in/ali storitve s pomočjo 4-MAT modela, Reševanje konfliktnih situacij in ugovorov s pomočjo CAPRI modela, Kako se preleviti v prodajalca s coaching veščinami?)
 • Zakonitosti komunikacije in motivacije pri prodaji po telefonu
  (Vplivni jezikovni vzorci pri prodaji po telefonu, Moč jezika in osnovna pravila »čistega jezika«, Struktura prodajnega razgovora po telefonu, Pasti in prednosti prodaje po telefonu, Pomembni elementi nebesedne komunikacije po telefonu)
 • Delo na konkretnih primerih
  (Analiza konkrentih primerov za uporabo orodij za izboljšanje prodaje s pomočjo uporabe coachinga)
 • Oblikovanje mini-akcijskega načrta
  (Določanje specifičnih korakov za prenos v prakso)

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Opombe

 • Program je izjemno praktično naravnan.
 • Dokončno vsebino in cilje programa določimo z naročnikom.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si