Vrednotenje in upravljanje s čustvi v timu/skupini

Šifra programa: 1.2.9.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • timsko delo,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • reševanje problemov,
 • reševanje konfliktov,
 • upravljanje s čustvi in notranjimi stanji.

Cilji

 • spoznati zakonitosti učinkovitih in uspešnih medosebnih odnosov v timu/skupini,
 • povezati vrednote podjetja z notranjimi medosebnimi odnosi v timu/skupini,
 • naučiti se in praktično preizkusiti, kako te odnose tudi upravljati in izboljšati,
 • povečati sposobnost prepoznavanja, upravljanja in zavestnega preoblikovanja notranjih stanj in notranjih stanj pri drugih.

Vsebina

 • Pomen vrednot v timu/skupini
  Predstavitev vrednot v podjetju
  Vrednote kot temeljni kodeks podjetja
  Vrednote v konkretnem timu/skupini
  Hierarhija vrednot
  "Kupovanje" vrednot
  Vpliv vrednot na medosebne odnose
  Generacijske razlike – posledica različnih vrednot
  Vpliv vrednot na nastajanje problemov in konfliktov in njihovo reševanje
 • Upravljanje z notranjimi stanji
  Notranja stanja in čustva
  Prepoznavanje "neželenih" notranjih stanj v timu /skupini in možnost vpliva nanje
  Ustvarjanje želenih stanj
  Uporaba komunikacije za spremembo notranjih stanj
  Sidranje želenih stanj

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si