Komunikacija in motivacija v mednarodnihtimih timih

Šifra programa: 1.2.10.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motivacija,
 • timsko delo,
 • delo v mednarodnem timu,
 • povratno sporočilo,
 • multikulturnost.

Cilji

Udeleženci:
 • razvijejo občutek za različne kulture (dežele, podjetja in kulturna ozadja),
 • znajo svojo komunikacijo (pisno in ustno) prilagoditi glede na medkulturne razlike in s tem izboljšati kakovost in učinkovitost svojega dela,
 • se znajo izogniti komunikacijskim in kulturnim vrzelim in preprekam,
 • vadijo učinkovito komunikacijo v mednarodnem timu,
 • se naučijo poznati, razumeti in sprejemati sebe, poznati, razumeti in sprejemati druge,
 • razumejo in sprejemajo drugačnost,
 • znajo sporočiti drugim svoje ugovore, nestrinjanja in drugačnost pogledov in mnenj tako, da je to za druge sprejemljivo,
 • znajo prepričati in dajati prava navodila,
 • znajo motivirati in navdušiti sebe in druge,
 • znajo ozavestiti lastne komunikacijske strategije in sprejeti nove …

Vsebina

 • Kako opredeliti in zaznati različne kulture
 • Kulturna slepota
 • Kulturne razlike
 • Ustvarjanje skupnega ozadja in prilagajanja
 • Različni stili mišljenja in delovne navade
 • Strpnost do dvoumnosti
 • Vsakdanji problemi pri komunikaciji
 • Zgradba informacij za preprečevanje nerazumevanja
 • Varovala za preprečevanje nerazumevanja
 • Kako izstopiti iz svojega načina razmišljanja

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Na delavnici uporabimo resnične primere iz vsakdanjega dela udeležencev in se tako na praktičnih primerih učimo, kako postopati in reševati komunikacijske prepreke.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si