Sodobni pristopi pri vodenju projektnih timov

Šifra programa: 1.2.8.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • timsko delo,
 • projektno vodenje,
 • planiranje,
 • vodenje in upravljanje projektov,
 • vodenje.

Cilji

Udeleženci se naučijo uspešnega in kvalitetnega vodenja kateregakoli sistema.

Vsebina

 • Uvod v upravljanje projektov
  Tehnološki trendi in upravljanje projektov
  Kaj je projekt, kako se oblikuje, planira, definira in organizira
  Zakaj so nekateri projekti neuspešni
  Sodoben managerski pristop pri upravljanju razvojnih projektov
 • Inventivni pristopi k reševanju problemov
  Filozofija in metodologija reinženiringa
  Konceptualni in operativni problemi pri pripravi ter uresničevanju projekta
 • Timsko delo in projektna organizacija
  Pojem in definicija timskega dela
  Od delovne skupine do tima
  Kako razvijati, vzdrževati in voditi visoko učinkovite oz. zmagovalne projektne time
  Kakšen mora biti vodja zmagovalnega tima
  Problemi pri timskem delu in njihovo reševanje
  Komuniciranje z uporabniki pri uresničevanju projekta: odstranitev ovir za
  doseganje individualne in skupinske kreativnosti
 • Metodologija za upravljanje projektov
  CPM, gantogrami, poti – usmeritve, PERT ...
  Programska orodja za podporo vodenju in uporaba teh

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si