Veščine tutorstva

Šifra programa: 7.0.10.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • reševanje problemov in konfliktov,
 • upravljanje s samim seboj,
 • učinkovito prenašanje znanja na druge,
 • učim se učiti,
 • tutorstvo,
 • mentorstvo,
 • svetovanje,
 • vodenje,
 • coaching,
 • motiviranje sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci:
 • se seznanijo z namenom in cilji tutorstva,
 • znajo definirati vloge tutorja in tutorca v določenem tutorskem procesu,
 • prepoznajo vedenjske in druge osebnostne vzorce, ki odlikujejo dobrega tutorja,
 • prepoznajo moč osebnega stila učenja, ki prispeva h gradnji samozaupanja in samospoštovanja,
 • se znajo spoprijeti z nemotiviranim tutorcem in tutorcem, ki je bil leta podpovprečen učenec,
 • razumejo medkulturne razsežnosti in okvire,
 • znajo narediti tutoring načrt,
 • znajo voditi tutoring srečanja,
 • znajo ovrednotiti in evalvirati napredovanje in uspeh tutorca,
 • odpravijo samoomejitev uporabe e-učenja in mrežne komunikacije,
 • prepoznajo učinkovitost novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • znajo organizirati in voditi omrežni dogodek.

Vsebina

 • Tutor in tutorec - prenašalec in sprejemnik kompetenc
 • Tutorski proces
 • Nove informacijske in komunikacijske tehnologije
 • Učinkovita komunikacija v tutorskem procesu
 • Predstavitve in nastopni tutoring
 • Moč osebnega stila učenja

Trajanje

Celoten program obsega 4 dni (4 moduli po en dan (8 ur)).
Program je možno izpeljati tudi v krajši oz. skrajšani obliki.

Opombe

 • Po končanem programu se lahko naročnik odloči za občasno ali stalno mentorstvo.
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • Z naročnikom je možen dogovor o izvajanju individualnega coachinga ali mentorstva po končanem programu.
 • Program je pripravljen tudi za izvajanje v e-obliki.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si