4MAT sistem – Učinkovito orodje in metoda v učnem in izobraževalnem procesu

Šifra programa: 7.0.11.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • javno nastopanje,
 • prenašanje znanja, veščin in kompetenc na druge ,
 • predstavljanje,
 • posredovanje informacij,
 • vrednotenje.

Cilji

Udeleženci:
 • spoznajo teoretične osnove sistema 4MAT in nekatere najnovejše izsledke raziskav o učnih slogih,
 • dopolnijo svoje znanje o vlogi porazdelitve funkcij obeh možganskih polovic pri učenju ter z vlogami besedne, prostorske, čustvene in ostalih inteligenc,
 • ozavestijo učni slog, ki je zanje najučinkovitejši, in njegov vpliv na slog poučevanja,
 • preoblikujejo eno svojih učnih ur (enot) po sistemu 4MAT,
 • spoznajo možnosti uporabe 4MAT sistema pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji učnega in izobraževalnega procesa.

Vsebina

 • Različni učni slogi po Kolbu in izkušenjsko učenje
 • Možgani, učenje in poučevanje
 • Predstavitev sistema 4MAT, učinkovitega orodja in metode za posredovanje informacij
 • 4MAT krog
 • 4MAT kot učinkovito sredstvo motivacije udeležencev
 • Načrtovanje učnega procesa s sistemom 4MAT
 • Izpeljava učnega procesa s sistemom 4MAT
 • Evalvacija učnega procesa s sistemom 4MAT

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Opombe

Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si