Veščine mentorstva

Šifra programa: 7.0.8.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • reševanje problemov in konfliktov,
 • upravljanje s samim seboj,
 • učinkovito prenašanje znanja na druge,
 • učim se učiti,
 • mentorstvo,
 • svetovanje,
 • vodenje,
 • coaching,
 • motiviranje sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci

... se seznanijo z namenom in cilji mentorstva:
 • znajo definirati vloge mentorja in mentorca v določenem mentorskem procesu,
 • prepoznajo vedenjske in druge osebnostne vzorce, ki odlikujejo dobrega mentorja,
 • znajo narediti osebni mentoring načrt,
 • znajo voditi mentoring srečanja,
 • znajo ovrednotiti in evalvirati napredovanje in uspeh mentorca;
... se seznanijo in trenirajo uporabo:
 • metod in tehnik poučevanja in prenašanja znanja in spretnosti,
 • učinkovitih komunikacijskih strategij, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu,
 • učinkovitih strategij načrtovanj svojega dela in dela mentorcev,
 • strategij oblikovanja in doseganja ciljev;
... osvojijo naslednja načela uspešnega sodelovanja:
 • več poslušaj in manj govori,
 • čim večkrat se strinjaj in pohvali napredek,
 • sprašuj,
 • izogibaj se direktnih nasvetov,
 • poskrbi za zaupanje in verbalno pomoč,
 • upoštevaj čustva,
 • ustvarjaj sproščeno in odkrito komunikacijo in okolje.

Vsebina

 • Mentor in mentorec – prenašalec in sprejemalec kompetenc
 • Mentorski proces
 • Predstavitve in nastopni mentoring
 • Učinkovita komunikacija v mentorskem procesu
 • Odrasli se učijo drugače
 • Motivacija in ustvarjalnost v mentorskem procesu

Trajanje

32 ur (4 dni); 4 moduli po 8 ur ali po dogovoru

Opombe

 • Po udeležbi v vseh modulih programa udeleženci pripravijo samostojen kratek nastop oz. predstavitev – načrt mentoringa za svoje področje ali pa izvedejo kratko »mentorstvo« iz svojega strokovnega področja.
 • Program je možno nadgraditi še z drugimi vsebinami s področja komunikacije, tehnik in metod posredovanja znanja in veščin, motiviranja in samomotiviranja, vodenja, osebnostnega razvoja …

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si