Retorika in spretnosti učinkovitega poučevanja 2

Šifra programa: 7.0.7.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • javno nastopanje,
 • coaching,
 • upravljanje z notranjimi stanji,
 • upravljanje s stresom.

Cilji

Udeleženci:
 • znajo prilagoditi učni proces odraslim,
 • spoznajo, ovrednotijo in smiselno uporabijo učinkovite in najsodobnejše učne pristope, oblike, tehnike in metode,
 • znajo motivirati in spodbujati udeležence za aktivno pridobivanje znanja in vseživljenjsko učenje,
 • poznajo lastnosti dobrega študijskega primera in se ga naučijo izdelat po korakih,
 • znajo kombinirati metodo študije primera z drugimi sodobnimi učnimi metodami,
 • poznajo vloge coachinga v učnem procesu,
 • v izobraževanju uporabljajo različna orodja coachinga,
 • znajo pomagati udeležencem učinkovito uporabljati lastne vire,
 • naučijo udeležence premagati ovire, ki ovirajo njihovo učno napredovanje,
 • povezujejo posameznikove cilje s cilji izobraževanja.

Vsebina

 • Sklop 1: Retorika in spretnosti učinkovitega poučevanja:
  Ponovitev in dopolnitev vsebin z izobraževanja Retorika in spretnosti učinkovitega poučevanja (VAKOG, 4-MAT, PRLL-strategija …)
  Argumentacija in protiargumentacija (tehnike argumentiranja in protiargumentiranja, Toulminov model)
  Sistem za posredovanje informacij CP3
  Sporočilna tehnika
  Metaprogrami
  Meta jezik in Miltonov jezik
  Psihogeografija nastopanja
  Trening nastopanja
  Trening fleksibilnosti in iznajdljivosti
  Snemanje z mikrofonom in kamero ter analiza nastopanja
  Trening ravnanja s težavnimi udeleženci
  Tehnike in metode za aktivno podajanje vsebine
  Načrtovanje izobraževanja
 • Sklop 2: Študija primera v izobraževanju odraslih
  Študija primera – lotimo se je!
  Koraki za pripravo/ razvoj študije primera
  Predavateljev vodič po študiji primera
  Priprave na uporabo študije primera v izobraževalnem procesu
  Koristni seznami: seznam opravil za študijo primera, kritični seznam za študijo primera
  Študija primera o študiji primera – kritična analiza že pripravljene študije primera
  Priprava lastne študije primera: domače seminarsko delo
 • Sklop 3: Coaching v izobraževanju odraslih
  Kaj je coaching (definicija cachinga, viri coachinga, razlike med coachingom, mentorstvom, svetovanjem, terapijo in treningom)
  Diagnostična orodja (kolo ravnovesja, poslušanje, vrnitveno sporočilo, zastavljanje ciljev, coaching formula)
  Štirje osnovni koncepti coachinga (ustvarjanje zavezništva, spodbuditev k aktivnosti, učinkovita coaching vprašanja, pohvala in prepoznavanje)
  Uporaba coachinga v izobraževanju (coaching kot komunikacijsko in motivacijsko orodje, coaching pri postavljanju in doseganju ciljev, coaching pri doseganju samoiniciativnosti zaposlenih)

Trajanje

48 ur (6 dni) ; 3 moduli po 16 ur ali po dogovoru

Opombe

 • Po končanem programu se lahko naročnik odloči za občasno ali stalno mentorstvo.
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • Program je glede na želje in potrebe naročnika možno še dodatno prilagoditi (vsebinsko, ciljno, časovno, organizacijsko).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si