Uvod v NLP komunikacijo

Šifra programa: 2.1.3.  
Skupina: 2.1. Komunikacijske veščine
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • dajanje povratnih informacij,
 • reševanje problemov,
 • motivacija in samomotivacija,
 • upravljanje s spremembami,
 • upravljanje s čustvi,
 • upravljanje z notranjimi stanji.

Cilji

Udeleženci:
 • spoznajo in vadijo učinkovito komunikacijo, se seznanijo z reševanjem problemov in vzroki zanje,
 • spoznajo, da je sprememba naša vsakdanja stalnica,
 • se naučijo poznati, razumeti in sprejemati sebe, poznati, razumeti in sprejemati druge,
 • znajo sporočiti drugim svoje ugovore, nestrinjanja in drugačnost pogledov in mnenj,
 • znajo prepričati in dajati prava navodila,
 • znajo motivirati sebe in druge,
 • znajo ozavestiti lastne komunikacijske strategije in spoznati nove.

Vsebina

 • Kaj je nevrolingvistično programiranje (NLP)
  NLP- učinkovit model komuniciranja in metoda osebnega spreminjanja
  Kako si z njim pomagamo (osebnostna rast, motivacija, medosebni odnosi, odličnost ravnanja v najrazličnejših situacijah)
  Kratka zgodovina NLP-ja
  Štirje stebri NLP-ja
 • Kako opazujemo in zaznavamo sebe ter okolico
  Kako si ustvarjamo svoje modele sveta in vzorce vedenja in kaj to pomeni za učinkovito komuniciranje
  Kako delujejo naši možgani (leva in desna možganska polovica)
  Kakšne sisteme zaznavanja, komuniciranja in učenja imamo, kako zaradi različnih sistemov razumemo drug drugega
  Kako opazujemo sebe in sogovornike v določenih položajih, kako nadzorujemo in uravnavamo svoja ter sogovornikova čustva (zaznavni položaji)
  Kako s sogovornikom ustvarimo dober stik (PRLL strategija)
  Vrnitveno sporočilo- učinkovito motivacijsko in učno orodje
 • Kako si pomagamo, kadar smo v slabem stanju (na primer imamo tremo zaradi bližajočega nastopa, neprijetno nam je, ker nas čaka pogovor z zahtevnim sogovornikom, ali pa verjamemo, da je pred nami neprijetno obdobje)
  Možgani in samomotivacija
  Kaj so notranja stanja in notranji viri moči
  Sidranje
 • Reševanje problemov (po Robertu Diltsu)
  Kako definiramo problem
  Ravni, na katerih se je problem pojavil (okoliščine, vedenje, strategije, prepričanja, vrednote, identiteta, pripadnost)
  Kako se lotimo reševanja problemov (pri sebi in pri sogovorniku), ko spoznamo, zaradi česa oziroma kje je problem nastal

Trajanje

16 ur (2 x 1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si