Upravljanje z medgeneracijskimi razlikami na delovnem mestu

Šifra programa: 1.1.28.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • vodenje,
 • učinkovito komuniciranje,
 • timsko delo,
 • poznavanje sebe in drugih,
 • reševanje problemov,
 • reševanje konfliktov,
 • upravljanje s čustvi in notranjimi stanji,
 • upravljanje z razlikami.

Cilji

Udeleženci se naučijo:
 • razlikovati med generacijo "bebyboomersov" in generacijo veteranov, med generacijo X in generacijo "bebyboomersov", med generacijo Y (e-generacijo) in generacijo "bebyboomersov",
 • razlikovati med dejstvi in miti o generaciji Veteranov,
 • ugotoviti, kako osebne vrednote vplivajo na organizacijo,
 • prepoznati vpliv medgeneracijskih razlik na timsko delo,
 • prilagoditi svoj pristop, da bi bolje komunicirali z drugimi,
 • preokviriti svoje zaznave in razlage vedenja drugih,
 • ugotoviti, katere so najpogostejše ovire, ki so povezane z medgeneracijskimi temami,
 • ugotoviti, katere so razlike in vrednotni sistemi, ki lahko povzročijo konflikte v različnih generacijah,
 • ugotoviti, kateri so najboljši načini ravnanja, ki bodo pripomogli k izogibanju konfliktom, reševanju težav in izboljševanju produktivnosti,
 • ugotoviti, kako se generacijske identitete preslikajo v različna vedenja na delovnem mestu.
Udeleženci znajo:
 • uporabiti medgeneracijske razlike kot strateško prednost za tim/delovno skupino/organizacijo,
 • povezati vrednote podjetja z notranjimi medosebnimi odnosi v timu/skupini.
Udeleženci praktično preizkusijo:
 • kako razlike in odnose upravljati in izboljšati.
Udeleženci povečajo:
 • sposobnost prepoznavanja, upravljanja in zavestnega preoblikovanja notranjih stanj in notranjih stanj pri drugih.
Udeleženci razvijejo:
 • učinkovite strategije za "rekrutiranje in obdržanje" zaposlenih iz različnih generacij.

Vsebina

 • Pomen vrednot v timu/skupini
  Predstavitev vrednot v podjetju
  Vrednote kot temeljni kodeks podjetja
  Vrednote v konkretnem timu/skupini
  Hierarhija vrednot
  "Kupovanje" vrednot
  Vpliv vrednot na medosebne odnose
  Generacijske razlike – posledica različnih vrednot
  Vpliv vrednot na nastajanje problemov in konfliktov in njihovo reševanje
 • Štiri generacije v delovnem procesu
  Identificirati štiri generacije v delovnem okolju v Evropi
  Identificirati vplive delovnega mesta, ki pomagajo definirati generacijo Builder
  Identificirati smernice, da dosežemo optimalno aktivnost generacije Builder v vaši organizaciji
  Razlikovati med generacijo Boomer in generacijo Builder
  Identificirati napotke za doseganje najboljših rezultatov z generacijo Boomer
  Identificirati učinke zgodovinskih dogodkov na generacijo X
  Razlikovati med generacijo X in generacijo Boomer
  Identificirati napotke za doseganje najboljše aktivnosti člana generacije X v vaši organizaciji
  Razlikovati med e-generacijo in generacijo Boomer
  Identificirati napotke za doseganje najboljših rezultatov e-generacije
  Pregled simulacije (gost- strokovnjak)
 • Razlike med generacijami
  Razlikovanje med vrednotami različnih generacija na delovnem mestu
  Identifikacija razlik v vrednotnih sistemih, ki lahko povzročijo konflikt med različnimi generacijami
  Identifikacija sestavin organizacijske kulture
  Identificirati, kako osebne vrednote vplivajo na organizacije
 • Upravljanje z notranjimi stanji in medgeneracijskimi razlikami
  Notranja stanja in čustva
  Prepoznavanje "neželenih" notranjih stanj v timu /skupini in možnost vpliva nanje
  Ustvarjanje želenih stanj
  Uporaba komunikacije za spremembo notranjih stanj
  Sidranje želenih stanj

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si