Poslovna šola vodenja

Šifra programa: 1.1.27.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • vodenje,
 • učinkovito komuniciranje,
 • motivacija in samomotivacija,
 • veščine coachinga in mentorstva,
 • poslovna pogajanja,
 • javno nastopanje,
 • timsko delo,
 • učim se učiti,
 • učenje drugih,
 • upravljanje s konflikti,
 • upravljanje s spremembami,
 • sprejemanje odločitev,
 • upravljanje s časom,
 • vodenje skupinskih procesov,
 • strateško mišljenje,
 • postavljanje ciljev,
 • ciljno vodenje,
 • inovativno vodenje,
 • krizno vodenje,
 • projektno vodenje,
 • vodenje zahtevnih ljudi,
 • dejavno poslušanje,
 • metode za razvoj ustvarjalnosti,
 • poznavanje sebe in drugih.

Cilji

 • razvijati in razviti karizmatično vodenje v organizaciji,
 • razvijati in razviti visoko sposobnost vodenja in komunikacije (v timu, oddelku, organizaciji),
 • razvijati in razviti inventivni, inovativni, ustvarjalni in vizionarski duh v organizaciji,
 • razvijati in razviti »podporniški« in sodelavni duh v podjetju.

Vsebina

1. letnik
 • Interaktivna komunikacija na delovnem mestu
 • Komunikacija in motivacija pri vodenju 1. in 2. del
 • Veščine vodenja
 • Učinkovita poslovna predstavitev – prezentacija
 • Veščine javnega nastopanja
 • Oblikovanje in vodenje tima 1 in 2
2. letnik
 • Reševanje konfliktov
 • Obvladovanje časa in obvladovanje samega sebe
 • Veščine poslovnih pogajanj - Harvardski model 1 in 2
 • Strategije sprejemanja odločitev
 • Upravljanje s spremembami
 • Veščine coachinga za vodje
 • NLP pri vodenju
 • Outdoor trening in predstavitev projektnih nalog

Trajanje

Poslovna šola vodenja ima dva letnika in se izvaja v obliki modularnih delavnic. Navadno se delavnice razporedijo s približno enakimi časovnimi intervali v dvoletni časovni okvir. Posamezni moduli/delavnice trajajo 1, 2, 3, oz., 4 (2 x 2) dni. Točne termine in potek posameznih modulov/delavnic dogovorimo skladno z naročnikovimi željami in zmožnostmi.

Opombe

Program je okviren. Za naročnika se izdela natančen program, ki je posledica ugotovljenega predhodnega znanja, veščin in izkušenj udeležencev in rezultatov mednarodnega testa PEP (Potential Evolution Program) - In Syst Master Data©, ki je odličen pokazatelj primanjkljajev na področju znanja, veščin, izkušenj in kompetenc ljudi, ki vodijo in ga opravimo v dogovoru z naročnikom.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si