Učitelj Globalnega učenja® tujih jezikov

Šifra programa: 7.0.21.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

Program razvija vse kompetence, ki so potrebne za uspešno opravljanje poučevanja tujih jezikov po metodi Globanega učenja®.

Cilji

 • poznati in razumeti sebe kot učitelja,
 • odkriti lastne učiteljske potenciale,
 • poznati in razumeti odrasle v učnem procesu (posameznike in skupino),
 • vedeti in razumeti kako odrasli razmišljamo, se motiviramo in učimo,
 • odkriti prednosti sproščenega načina poučevanja,
 • spoznati učinkovitost uporabe glasbe pri poučevanju,
 • učinkovito obvladati medije (vizualne, avditivne in kinestetične),
 • učinkovito uporabljati vizualizacijo v učnem procesu,
 • učinkovito posredovati informacije v učnem procesu,
 • prepoznati in upoštevati različne učne tipe,
 • oblikovati učni načrt v skladu s potrebami udeležencev,
 • vaditi veščine kalibriranja,
 • vzpostaviti in ohranjati dober stik z udeleženci,
 • usposobiti udeležence za odpravljanje blokad in preokviranje omejujočih prepričanj v učnem proces pri učenju tujega jezika,
 • pomagati udeležencem pri zastavljanju in doseganju zastavljenih ciljev,
 • motivirati udeležence za aktivno in samostojno učenje,
 • učinkovito upravljanje s seboj in upravljanje skupinske dinamike,
 • oblikovati in ovrednotiti učni proces.

Vsebina

 • Okviri poučevanja tujih jezikov po metodi Globalno učenje
  Načela Globalnega učenja® ter učenje in poučevanje tujih jezikov
  Elementi Globalnega učenja® pri učenju in poučevanju tujih jezikov
  Učni tipi
        - VAKOG
  Kako delujejo naši možgani
        - Možganom prilagojeno učenje in komuniciranje
  Spomin
        - Spominske tehnike pri učenju tujega jezika
  Glasba
        - Uporaba glasbe
        - Glasbena knjižnica
        - Uporaba glasu
        - Glasba in besedilo
  Sproščanje
        - Vpliv sproščanja na učenje
        - Dihalne tehnike
        - Telesno sproščanje
  Vizualizacija
        - Vrste vizualizacije
        - Uporaba notranje vizualizacije in učne faze
        - Mediji in zunanja vizualizacija
        - Pravila zunanje vizualizacije
  Miselni vzorci
        - Uporaba miselnih vzorcev pri učenju in poučevanju tujih jezikov
  Mentalni trening
        - Učenje in logične ravni osebnosti po Diltsu
        - Preokvirjanje
        - Oblikovanje željenega prepričanja
        - Ustvarjanje pozitivne učne izkušnje
 • Oblikovanje učne ure
  Postavljanje ciljev
        - Didaktični cilji
        - Cilji udeležencev
        - Osebni (učiteljevi) cilji
  Organizacijski načrt
        - Predstavitev tematike
        - Aktivna faza učenja
        - Pasivna faza učenja
        - Aktivna faza učenja
        - Integracija
  Izvedba učne ure
        - Strateška komunikacija
        - Kalibriranje
  Ravni komunikacije
        - Zavedna in nezavedna komunikacija
        - Verbalna, neverbalna in paraverbalna komunikacija
  Vrnitveno sporočilo
        - Vrste vrnitvenega sporočila
        - Vrnitveno sporočilo kot del učnega procesa
  Oblikovanje gradiva
 • Upravljanje s seboj
  Zaznavni položaji
  Asociacija /disociacija
  Kongruenten učitelj
  Upravljanje z notranjimi stanji
  Krogi odličnosti
 • Upravljanje skupinske dinamike
  Uporaba didaktičnih iger
  Ravnanje s problemi in konflikti
 • Evalvacija učnega procesa
  Vrste evalavacije
  Vrnitveno sporočilo kot oblika evalavacije
  Logične ravni analize
 • Coaching
  Vloga coachinga v učnem procesu
  Priprava osebnega izobraževalnega načrta (OIN)
 • Samostojno učenje
  Učni tipi
        - 4MAT
        - M.B.T.I
  Spomin
        - Spominski sistemi
        - Spominske tehnike
  Vizualizacija
        - Pisava
        - Uporaba AV sredstev (flipchart, mehka tabla, bela tabla, računalnik, LCD prokjektor,...)
  Izvedba učne ure
        - Aktivno poslušanje
        - Sidranje

Trajanje

Program Učitelj globalnega učenja® tujih jezikov v skupnem obsegu 90 ur je vsebinsko razdeljen na seminarski del (40 ur) in samostojno učenje (50 ur). Seminarski del poteka strnjeno v dveh modulih, ki trajajo tri dni (petek popoldne, sobota in nedelja dopoldne) ali drugače po dogovoru.

Certifikat

Udeleženci, ki po zaključenem usposabljanju uspešno opravijo vse predpisane obveznosti, prejmejo certifikat Glotta Nove.

Opombe

 • Program poteka v obliki delavnice, ki vključuje predavanja, vaje, individualno delo, delo v parih, igre vlog in seminarsko delo.
 • Samoučenje je namenjeno vodenemu samostojnemu študiju in poglabljaju vsebin in pridobivanju dodatnih trenerskih veščin za uspešno izvajanje tečaja tujega jezika po metodi GU, izdelavi seminarske naloge in pripravi samostojnih nastopov.
 • Udeleženci ob koncu usposabljana pripravijo seminarsko nalogo, vključno z gradivi, za 5-urni tečaj tujega jezika (1 jezikovna enota). Seminarsko nalogo, ki vključuje pripravo učnih ur za eno jezikovno enoto, predstavijo soudeležencem. Vsak udeleženec ima za svojo predstavitev na razpolago 45 minut, soudeleženci ob koncu predstavitve podajo vrnitvena sporočila.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si