Izdelava modela kompetenc v organizaciji, oddelku, timu…

Šifra programa: 7.0.22.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Vsebina

Zakaj izdelati model kompetenc?
Model kompetenc omogoča podjetju pregledno in natančno določevanje ciljev za razvojno letne pogovore, planiranje izobraževanj in coachingov, kadrovanje novih sodelavcev, spremljanje in ocenjevanje posameznih zaposlenih, določevanje sistema nagrajevanja ipd. Podjetju posredno omogočajo boljši poslovni uspeh, lažje upravljanje motiviranje in izobraževanje kadrov, ter bolj zanesljivo in učinkovito kadrovsko politiko.

Kaj so kompetence?
Kompetence v sebi združujejo osebnostne lastnosti, veščine, motivacijske komponenete in vrednote. Zato so kompetence odgovor na vprašanje, kaj zaposleni na nekem delovnem mestu potrebujejo, da bodo pri svojem delu zares lahko uspešni. Z uvedbo modela kompetenc, podjetje s pomočjo strokovnjaka izdela katalog pomembnih kompetenc za neko delovno mesto in določi želeno stopnjo izraženosti posameznih kompetenc. Na ta način se lahko določijo npr. vodstvene kompetence, ki so lahko osnova za kadrovanje, izobraževanje in razvoj potenciala kadra.

Kako poteka izdelava kompetenčnega modela?
Izdelava modela kompetenc poteka v seriji 4 srečanj na katerih se udeležence seznani z namenom projekta in se jih vodi skozi proces same izdelave. Izvajalec po vsakem srečanju analizira, sintetizira in vključuje rezultate dela udeležencev in pripravi material za vsako novo srečanje. Tako se iz srečanja v srečanje udeleženci približujejo modelu kompetenc, ki je najbolj primerno in ustrezno za neko delovno mesto. Končni cilj je izdelava kataloga kompetenc ki je sesatvljen iz splošnih kompetenc veljavnih za vse zaposlene in iz opisa vodstvenih kompetenc ki vključuje tudi želeno stopnjo izraženosti posamezne kompetence.
  • 1. srečanje: Seznanitev z namenom projekta in predstavitev dela. Določevanje ključnih kompetenc skozi brainstorming in prenos kompetenc v prakso.
  • 2. srečanje: Sestavljanje in popravljanje opisa kompetenc iz prvega dela, seznanitev rezultatov za splošne kompetence, izdelava ocenjevalne lestvice za posamezno kompetenco.
  • 3. srečanje: Popravki in upoštevanje predlogov iz drugega srečanja ter seznanjanje s kompetencami za celotno podjetje in kristalizacija kompetenc za eno delovno mesto ali npr. vodstvene kompetence.
  • 4. srečanje: Uskaljevanje in postavitev zahtevanih stopenj tazvitosti, izdelava kataloga kompetenc.

Trajanje

Program obsega skupaj 20 ur: 1. in 2. srečanje trajata po 6 ur, 3. in 4. srečanje pa po 4 ure.

Opombe

Program je specifičen in ga v dogovoru z naročniki izdelujemo prilagojeno (potrebam, ciljem, željam…).

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si