Podpornik učenja

Šifra programa: 7.0.20.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

Udeleženci pridobijo vse kompetence, ki so potrebne, da se pridobi certifikat Podpornik učenja.

Cilji

 • ponotranjiti vloge in naloge podpornika učenja,
 • priprava, izvedba in evalvacija aktivnosti neformalnega učenja in dogodkov, kjer se (lahko) zgodi priložnostno učenje.

Vsebina

1. dan
 • Podpornik učenja
  Predstavitev temeljnih pojmov pospeševalec/podpornik učenja in nekaterih drugih pojmov (formalno učenje, neformalno učenje, priložnostno učenje itd.)
  Latnosti podpornika učenja
  Kompetence podpornika učenja
 • Kdo je naša ciljna publika?
  Kaj je značilno za našo ciljno publiko (obiskovalce, uporabnike itd.)
  Ugotavljanje potreb
  Tehnike za ugotavljanje potreb
 • Neformalno in priložnostno učenje
  Ideje za neformalne aktivnosti in aktivnosti, kjer lahko poteka priložnostno učenje
  Pospeševanje neformalnega in priložnostnega učenja v praksi
  Priprava in izvedba neformalnih oblik izobraževanja/učenja
  Podpora in pospeševanje priložnostnega učenja
  Organizacijske veščine
2. dan
 • Osnovne komunikacijske veščine
  Kako poteka komuniciranje in kako to vpliva na poučevanje in učenje?
  Pomen besednih, nebesednih, parabesednih in ekstrabesednih prvin komuniciranja
  Vpliv jezika na komuniciranje, učenje
 • Osnovne didaktične veščine
  Kako se učimo (faze razvijanja kompetenc)
  Učni stili po Davidu Kolbu
  Priprava učnih materialov in prostoro
 • Osnovne veščine javnega nastopanja
  Učni stili po Bernice McCharty
  Sistem 4MAT – sistem za posredovanje informacij (sistem za načrtovanje in izvedbo delavnic, seminarjev, pripravo gradiv, pomoč pri dajanju daljših, bolj kompleksnih odgovorov)
3. dan
 • Evalvacija neformalnih aktivnosti in dogodkov, kjer lahko poteka priložnostno učenje
  Uporaba preprostih evalvacijskih tehnik
  Samoevalvacija
 • Še več tehnik in metod za pospeševanje neformalnega in priložnostnega učenja
  Tehnike in metode, njihove prednosti in slabosti
  Predstavitev nekaterih računalniških programov (osnovne informacije) za pripravo kvizov, labirintov, enostavnih ugank, zgodb, katerih nadaljevanje določa sam udeleženec/uporabnik (agl. the maize) ipd, ki so izredno uporabne za pripravo enostavnih gradiv, zloženk, plakatov
  Učni sejem (preizkušamo ideje za udejanjanje koncepta podpornik učenja
---
 • E-učenje
  V e-okolju e učilnice se nahajajo povzetki vseh tem, ki se jih bomo dotaknili na samem usposabljanju, dodali pa bomo tudi gradiva za samostojno učenje:
  Še več o neformalnem in priložnostnem učenju
  Nabor tehnik in metod, ki so uporabne za neformalno in priložnostno poučevanje (kaj je neka tehnika/metoda, kdaj je primerna, kako jo izvedemo/uporabimo, kaj zanjo potrebujemo itd.)
  Vizualna orodjarna (kaj je vizualizacija, kaj je njen namen, kako pripravimo kakovostno vizualizacijo, ki podpira in pospešuje učenje, kako pripravimo plakate, power point itd.)
  Generacija Y prihaja? Kako delati z njo?

Trajanje

Usposabljanje zajema usposabljanje na treningu (24 ur) in samostojno učenje v e-učilnici (8 ur).

Opombe

Program je namenjem vsem, ki se lotevajo izobraževanja in učenja na področju priložnostnega učenja.

Kontaktna oseba:
Mojca Koren

[ Kontaktni obrazec ]

E: mojca@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
GN na Facebook-u
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
SSU - Središče za samostojno učenje
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si