Podpornik učenja

Šifra programa: 7.0.20.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

Udeleženci pridobijo vse kompetence, ki so potrebne, da se pridobi certifikat Podpornik učenja.

Cilji

  • ponotranjiti vloge in naloge podpornika učenja,
  • priprava, izvedba in evalvacija aktivnosti neformalnega učenja in dogodkov, kjer se (lahko) zgodi priložnostno učenje.

Vsebina

1. dan
  • Podpornik učenja
    Predstavitev temeljnih pojmov pospeševalec/podpornik učenja in nekaterih drugih pojmov (formalno učenje, neformalno učenje, priložnostno učenje itd.)
    Latnosti podpornika učenja
    Kompetence podpornika učenja
  • Kdo je naša ciljna publika?
    Kaj je značilno za našo ciljno publiko (obiskovalce, uporabnike itd.)
    Ugotavljanje potreb
    Tehnike za ugotavljanje potreb
  • Neformalno in priložnostno učenje
    Ideje za neformalne aktivnosti in aktivnosti, kjer lahko poteka priložnostno učenje
    Pospeševanje neformalnega in priložnostnega učenja v praksi
    Priprava in izvedba neformalnih oblik izobraževanja/učenja
    Podpora in pospeševanje priložnostnega učenja
    Organizacijske veščine
2. dan
  • Osnovne komunikacijske veščine
    Kako poteka komuniciranje in kako to vpliva na poučevanje in učenje?
    Pomen besednih, nebesednih, parabesednih in ekstrabesednih prvin komuniciranja
    Vpliv jezika na komuniciranje, učenje
  • Osnovne didaktične veščine
    Kako se učimo (faze razvijanja kompetenc)
    Učni stili po Davidu Kolbu
    Priprava učnih materialov in prostoro
  • Osnovne veščine javnega nastopanja
    Učni stili po Bernice McCharty
    Sistem 4MAT – sistem za posredovanje informacij (sistem za načrtovanje in izvedbo delavnic, seminarjev, pripravo gradiv, pomoč pri dajanju daljših, bolj kompleksnih odgovorov)
3. dan
  • Evalvacija neformalnih aktivnosti in dogodkov, kjer lahko poteka priložnostno učenje
    Uporaba preprostih evalvacijskih tehnik
    Samoevalvacija
  • Še več tehnik in metod za pospeševanje neformalnega in priložnostnega učenja
    Tehnike in metode, njihove prednosti in slabosti
    Predstavitev nekaterih računalniških programov (osnovne informacije) za pripravo kvizov, labirintov, enostavnih ugank, zgodb, katerih nadaljevanje določa sam udeleženec/uporabnik (agl. the maize) ipd, ki so izredno uporabne za pripravo enostavnih gradiv, zloženk, plakatov
    Učni sejem (preizkušamo ideje za udejanjanje koncepta podpornik učenja
---
  • E-učenje
    V e-okolju e učilnice se nahajajo povzetki vseh tem, ki se jih bomo dotaknili na samem usposabljanju, dodali pa bomo tudi gradiva za samostojno učenje:
    Še več o neformalnem in priložnostnem učenju
    Nabor tehnik in metod, ki so uporabne za neformalno in priložnostno poučevanje (kaj je neka tehnika/metoda, kdaj je primerna, kako jo izvedemo/uporabimo, kaj zanjo potrebujemo itd.)
    Vizualna orodjarna (kaj je vizualizacija, kaj je njen namen, kako pripravimo kakovostno vizualizacijo, ki podpira in pospešuje učenje, kako pripravimo plakate, power point itd.)
    Generacija Y prihaja? Kako delati z njo?

Trajanje

Usposabljanje zajema usposabljanje na treningu (24 ur) in samostojno učenje v e-učilnici (8 ur).

Opombe

Program je namenjem vsem, ki se lotevajo izobraževanja in učenja na področju priložnostnega učenja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si